VEKA studentski konkurs 2014

Kompanija VEKA i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisali su i ove godine studentski konkurs za idejno rešenje prozora od VEKA PVC profila. Cilj konkursa je podsticanje mladih ljudi i budućih arhitekata da u praksi provere i prikažu svoja znanja i talenat, te promovisanje njihovog rada i zalaganja u ostvarivanju ovih nastojanja.

Ukupni nagradni fond konkursa iznosi 1000€ i raspoređen je na tri nagrade:

1. nagrada u iznosu od 500€ u dinarskoj protivrednosti
2. nagrada u iznosu od 300€ u dinarskoj protivrednosti
3. nagrada u iznosu od 200€ u dinarskoj protivrednosti

TERMINSKI PLAN

05.11.2014. u 13:15 – VEKA predavanje i najava konkursa u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Baogradu

do 19.11.2014. – preuzimanje konkursne dokumentaciji u skriptarnici fakulteta

17. 12. 2014. u 13h – Predaja radova u kabinetu br. 350 kod v.prof. dr Jelene Ivanović Šekularac

18. 12. 2014. – Objavljivanje rezultata konkursa na tabli pored Dekanata

April 2015. – Svečana dodela nagrade na VEKA štandu na Sajmu građevinarstva.

Svi nagrađeni radovi biće izloženi na sajmu građevinarstva u Beogradu, aprila 2014 godine. Prvonagrađeno rešenje realizovaće se u formi prototipa ukoliko njegove oblikovno-estetske karakteristike mogu biti ostvarene upotrebom TOPLINE, SOFTLINE, SWINGLINE i ALPHALINE VEKA prozorskih sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju samo studenti sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bez obzira na nivo studija. Dodatne informacije, raspis konkursa i nagrađene radove iz predhodnih godina moguće je pogledati na zvaničnoj web stranici kompanije VEKA.

VEKA


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja