Komora Arhitekata Srbije

Usvojena deklaracija o osnivanju Komore arhitekata Srbije (KAS)

U Beogradu je formiran Inicijativni odbor za osnivanje Komore arhitekata Srbije (KAS) koji sačinjavaju: Udruženje arhitekata Srbije, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, Akademija arhitekture Srbije, kao i predstavnici visokoobrazovnih institucija Srbije, Fakulteta, departmana i studijskih programa iz oblasti arhitekture. Inicijativni odbor, odnosno organizacije i institucije koje u njemu učestvuju, usvojili su Deklaraciju o osnivanju Komore arhitekata Srbije i dostavili ovaj dokument Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu građevinarstva i urbanizma.

U tekstu deklaracije naglašava se potreba da se u Srbiji redefiniše uloga arhitekata i arhitekture uopšte, kao matične struke za pitanje ukupnog kvaliteta naše građene sredine i uređenja arhitektonske delatnosti.

U tom smislu i u skladu sa iskustvima razvijenih sredina, a posebno dostignutim nivoom ustrojstva i shvatanja značaja ove oblasti u Evropi, ocenjeno je kao neophodno, neizbežno i nužno da i arhitekti imaju svoju samostalnu, društveno i zakonski prepoznatu i institucionalno organizovanu strukovnu organizaciju, koja treba da se bavi svim pitanjima vezanim za arhitektonsko projektovanje, urbanističko i prostorno planiranje, pejzažnu arhitekturu, standarde i normative, kao i drugim temama bitnim za status ove odgovorne društvene uloge.

Stoga je, zaključak je ove Deklaracije, kao i drugde neophodno urediti ovu oblast posebnim Zakonom o Komori arhitekata Srbije, odnosno drugim zakonima koji regulišu ovu delatnost. Imajući u vidu navedene ciljeve, Inicijativni odbor je već sačinio predlog nacrta zakona koji će biti dostavljen svim relevantnim subjektima: Vladi, odnosno Ministarstvu građevinarstava i urbanizma, i svim nadležnim odborima Skupštine Srbije.

Deklaracija
Dopis Ministarstvu građevine
Predata dokumentacija
Prednacrt zakona

Fejsbuk stranica

Izvor: UAS
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja