Uputstvo za definisanje modela tipskog suda za osnovni i viši sud Republike Srbije

Bitan segment reforme pravosuđa u Srbiji jeste i obezbeđivanje optimalnih smeštajnih i tehničkih uslova za funkcionisanje sudova, za koje do skoro nisu postojali odgovarajući standardi krojeni prema domaćem kontekstu i potrebama. Stoga, u decembru 2014. izdato je „Uputstvo za definisanje modela tipskog suda za osnovni i viši sud Republike Srbije“, čija je osnovna funkcija jednostavna: pružiti upute i smernice za programiranje, definisanje i projektovanje sudova u Srbiji. Dokument je nastao u okviru programa „Unapređenje dostupnosti pravde u Republici Srbiji“, koji sprovodi IMG (International Management Group) i koji se realizuje u Srbiji u saradnji Kraljevine Norveške, Ministarstva pravde i državne uprave, Visokog saveta sudstva kao i sudova u Republici Srbiji. Uputstvo je predviđeno za upotrebu od strane eksperata iz raznih oblasti (od arhitekata preko stručnih lica do zaposlenih u pravosuđu) u procesima rekonstrukcije, adaptacije, održavanja postojećih ili izgradnje novih sudskih objekata.

Uputstvo je struktuirano u pet poglavlja. Prvo poglavlje „Sudovi Republike Srbije“ nas upoznaje sa strukturom pravosudnog sistema i uređenjem sudova u Srbiji; drugo poglavlje „Razvoj projekta“ je posvećeno planiranju, projektovanju, realizaciji, dinamici i budžetu projekta; dok se treće poglavlje „Model tipskog suda“ bavi glavnim merilima za definisanje programa i prostora osnovnog i višeg suda. Najveći deo knjige čine dva preostala poglavlja: „Arhitektura“ i „Tehnologija“. U „Arhitekturi“ se nalaze smernice i uputi vezani za fizičku strukturu sudskih objekata: zahtevi o samom objektu (poput lokacije, volumena, pristupačnosti, zoniranja ili organizacije prostora), prostorni standardi i uslovi (dispozicije i dimenzionisanje prostorija), prostorne celine i prostorije u okviru suda (sudnice, kabineti, kancelarije pa i pritvorske jedinice) kao i elementi strukture (vrata, prozori, podovi, zidovi, plafoni, završne obrade) i unutrašnjeg uređenja (nameštaj, oprema, boja i označavanje). Peto i poslednje poglavlje „Tehnologija“ daje osnovne informacije o različitim tehnologijama koje se primenjuju u projektovanju sudova – poput akustike, svih vrsta instalacija, sistema nadzora i upravljanja, osvetljenja, telekomunikacionih sistema, protivpožarne zaštite i sl. – za svaku su dati bitni uslovi, zahtevi, principi, načini instalacije, operacije i zaštite uz opise potrebne tehničke dokumentacije.

U izradi ove zamašne publikacije (preko 650 strana) učestvovao je tim u sastavu trinaest konsultanata i šest saradnika iz različitih oblasti na čelu sa glavnim konsultantom Zoranom Abadićem. Izrada dokumenta je trajala sedam meseci, u toku kojih su autori posetili osnovne i više sudove u Srbiji (Novi Sad, Zrenjanjin, Kragujevac, Užice, Pirot, Leskovac, Vranje) i učestvovali u redovnim sastancima sa ekspertima iz različitih oblasti. Publikacija je dobro opremljena grafičkim prilozima i tabelama. Uputstvo je štampano u tiražu od svega pet primeraka – dokument u PDF formatu uskoro će u celosti biti dostupan na internet stranama pravosudnih organa. Sve u svemu, pred nama je redak i kvalitetan doprinos standardardizaciji u Srbiji, od izuzetne koristi najpre arhitektama koji rade na objektima sudstva zatim i svakome ko se interesuje za različite aspekte standardizacije u javnim objektima.

Matija Zlatanović
Faktografija
NaslovUputstvo za definisanje modela tipskog suda za osnovni i viši sud Republike Srbije
AutorZoran Abadić i dr. / grupa autora
IzdavačGrafolik
Godina2014.
JezikSrpski
ISBN978-86-87219-28-1


IMG_1653
IMG_1661
IMG_1659
IMG_1656Širi dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (3)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • Mare
  25.02.2015

  Gde moze da se vidi/kupi, prelista barem ovo izdanje?

  Najzad smo poceli sa uvodjenjem reda, nadam se da cemo kao struka dobiti priliku I u drugim tipologijama da definisemo smernice za kvalitetno projektovanje.

  Pohvale za rad kolege Abadica i grupe autora.

 • Dragan
  25.02.2015

  Pozdrav, Mare

  Hvala na pokazanom interesovanju za ovu publikaciju/dokument.

  Na osnovu informacija koje smo dobili u razgovoru sa jednim od autora publikacija, ona je štampana u svega nekoliko primeraka (odvojeno na srpskom i engleskom jeziku) Trenutno je dostupna na internoj mreži sudova Republike Srbije u digitalnoj formi, a nakon procesa katologizacije, biće dostupna i široj javnosti u PDF formatu.

  Za više informacije u vezi samog dokumenta preporučujem da direktno kontaktirate autore.

  Dragan Marković, izvršni urednik

 • Restaurator
  25.02.2015

  Celokupan dokument u elektronskoj formi, u pdf formatu, na srpskom jeziku, možete preuzeti na web stranici Visokog saveta sudstva: http://www.vss.sud.rs/sr/међународна-сарадња/international-management-group-–-имг
  Dokument bi trebalo da bude predstavljen i na ovogodišnjem salonu arhitekture koji počinje 26. marta, u Muzeju primenjene umetnosti.