Drugi Think Space konkurs u ciklusu Money: Culture & Society

Nakon uspešno sprovedenog prvog iz serije tri ovogodišnja Think Space natječaja, koji se pod krovnom temom Money / Novac bavi razvijanjem strategija i konceptualnih projekata na rubu arhitekture, nalazimo se u jeku drugog u nizu pod nazivom Culture & Society, čiji rok za predaju radova je 31. januar 2014.

Sažetak konkursnog zadatka

Trenutno postoji potreba za redefinisanjem arhitektonske prakse. Ova težnja izrodila se iz finansijske krize koja je uzrokovala pokretanje pitanja pristupa socijalne i kulturne pozicije. Arhitekti, dizajneri i umetnici ponovno osveštavaju političke implikacije svojih aktivnosti te kako ih mogu koristiti za stvaranje nove stvarnosti. Subverzija tržišnih vrednosti i obnovljeni interes za različitie kulturne projekte mogu biti od pomoći pri definisanju novih gledišta zasnovanih na kulturnim kontradikcijama. U isto vreme ona sadrže fascinantnu mogućnost (re)konstrukcije sistema iz temelja. Kako to menja svakodnevni kulturni život u gradu? Kako se gradovi prilagođavaju novim ekonomskim modelima reagujući na konstantne promene u kojima živimo?

Žirator konkursa Culture & Society je Pedro Gadanho, arhitekt i kustos za suvremenu arhitekturu Muzeja moderne umetnosti u New Yorku (MoMA). Pre nego što se pridružio MoMA-i Pedro je bio aktivan na područjima arhitekture, predavanja, pisanja i kuriranja izložbi. Gadanho ima MA i PhD iz arhitekture, mnogostruko je nagrađivan za svoj rad, a bio je i urednik bookazinea BEYOND te glavni kustos mnogih izložbi vezanih za savremenu arhitekturu.

Rok za predaju radova je produžen do 31. januara 2014. Više o tehničkim uslovima, rokovima, načinu učešća na konkursu Think Space – Culture & Society saznajte na web sajtu Think Space.

Rokovi:
Late Bird Fee 75 EUR / do 31. januara 2014.
Predaja radova 31. januara 2014.
Objava rezultata 28. februara 2014.

Nagrade:
1. nagrada 1000 EUR
2. nagrada 700 EUR
3. nagrada 350 EUR

Nagrađene i odabrane radove prethodnog konkursa Territories u ciklusu Money pogledajte ovde.

Po završetku konkursa, drugi mini-simpozijum – Culture & Society, koji će se održati 28.2.2014. u Laubi, kući za ljude i umetnost, baviće se temom istoimenog konkursa, kroz formu kratkih prezentacija i okruglog stola. Žirator konkursa, Pedro Gadanho, doći će u Zagreb, učestvovati u programu, objaviti rezultate konkursa i dati svoj komentar na radove.

money - think_space
thinkspace-culture-society


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja