cover
Prostor, struktura, arhitektura
Re:a.c.t

Prepoznatljiv projektantski pristup autorskog para, osnivača beogradskog arhitektonskog studia Re:a.c.t, primenjen na školi srpskog jezika i kulture u Valjevu, za čiju realizaciju su dobili nagradu u kategoriji ‘Arhitektura’ 38. Salona arhitekture u Beogradu, ukazuje ne samo na autorsku inovativnost i doslednost, već i stvaralački kontinuitet usmeren istraživačkoj projektantskoj praksi.

Apartmanski klasteri
3LHD

Razvijajući projekat od smeštajne jedinice ka celini grupacija, studio 3LHD nadomak Rovinja stvara jedan tipiziran i racionalizovan apartmanski kompleks kome pritom ne nedostaju identitet, atraktivnost i prepoznatljivost.