Islamski centar Rijeka, iz novina "jutarnji list"
Alem ponad Rijeke
Dušan Džamonja i ADB

Islamski centar u Rijeci prvi je verski objekat te konfesije u Hrvatskoj u XXI veku. Arhitekt Alen Žunić za Super Prostor analizira projekat skulptora Dušana Džamonje i arhitektonskog biroa ADB, te kontekst u kome objekat nastaje, tvoreći novu paradigmu u domenu savremene verske arhitekture u Hrvatskoj.