Kuća Dinca
Kuća 3 u 1
SKBD – Studio Kim Bucsa Diaconu

3 u 1 je verovatno najslikovitiji način da se opiše prostorni koncept ove kuće, zasnovan na objedinjavanju tri osnovna volumena sa dvovodnim krovovima i dva poluotvorena međuprostora u jedinstvenu kompozicionu, programsku i strukturnu celinu.

cn-kuca-naslov
Kuća CN
Plus Line Design

Izgrađena na prostoru nekadašnjeg parka u Bukureštu, kuća CN harmoničnim kombinovanjem jednostavnih oblikovnih elemenata postiže svedenost u izrazu, kome pritom ne nedostaju interesantni efekti i detalji.