A peripheral moment. Experiments in architectural agency, Croatia 1999-2010
Periferni momenat

Predstavljamo knjigu "A peripheral moment" autora Ivana Rupnika, koja se bavi produktivnom decenijom hrvatske arhitekture kroz analizu uslova u kojima ona nastaje, kao delo značajno za razumevanje momenta i pronalaženje perspektive za arhitektonsku struku u Srbiji.