Arhitektonski Dijalozi
Veliko propitivanje

Arhitektonski dijalozi su trotomna edicija intervjua sa 63 istaknuta hrvatska praktičara i teoretičara iz oblasti arhitekture i dizajna. U saradnji sa izdavačima i urednicima Arhitektonskih dijaloga, Super Prostor će u narednih godinu dana, jednom mesečno, objavljivati po jedan intervju iz ove edicije.

Apartmanski klasteri
3LHD

Razvijajući projekat od smeštajne jedinice ka celini grupacija, studio 3LHD nadomak Rovinja stvara jedan tipiziran i racionalizovan apartmanski kompleks kome pritom ne nedostaju identitet, atraktivnost i prepoznatljivost.

Ekipa Superprostora tokom razgovora sa Igorom Franićem u Beogradu
Razgovor sa Igorom Franićem

Sa istaknutim hrvatskim arhitektom Igorom Franićem razgovarali smo u Beogradu o njegovom viđenju savremene hrvatske i regionalne arhitekture, konkursima kao podsticaju razvoju arhitektonske scene te njegovom pristupu projektovanju i baratanju uvek prisutnom temom Void-a.

Islamski centar Rijeka, iz novina "jutarnji list"
Alem ponad Rijeke
Dušan Džamonja i ADB

Islamski centar u Rijeci prvi je verski objekat te konfesije u Hrvatskoj u XXI veku. Arhitekt Alen Žunić za Super Prostor analizira projekat skulptora Dušana Džamonje i arhitektonskog biroa ADB, te kontekst u kome objekat nastaje, tvoreći novu paradigmu u domenu savremene verske arhitekture u Hrvatskoj.