Kuća Dinca
Kuća 3 u 1
SKBD – Studio Kim Bucsa Diaconu

3 u 1 je verovatno najslikovitiji način da se opiše prostorni koncept ove kuće, zasnovan na objedinjavanju tri osnovna volumena sa dvovodnim krovovima i dva poluotvorena međuprostora u jedinstvenu kompozicionu, programsku i strukturnu celinu.