Objekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima / kolektivna privatnost

Tema socijalnog stanovanja za arhitekte uvek predstavlja poseban izazov, kako sa aspekta stvaranja zarad humane ideje, tako i kroz pitanje kako kreirati kvalitetan prostor u uslovima ograničenih sredstava. U ovakvom kontekstu, autori su tražili prostor da u uslovima strogo propisanih prostornih kapaciteta stanova, kvadratura i organizacija, budućim stanovnicima, osim minimuma prostorne egzistencije, ponude kvalitetniji prostorni doživljaj.

Objekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Sremskoj Mitrovici namenjen je socijalno najugroženijim članovima društva, izbeglicama i interno raseljenim licima. Urbanistička dispozicija je određena kako zatečenim kontekstom, tako i projekcijom gradnje doma za stare u neposrednoj blizini. Lokacija, tipična za “stanovanje na margini”, nalazi se na spoju stambene i poljoprivredne zone. Autori su upravo ovu karatkteristiku pokušali da pretoče u prostorni kvalitet, da iz odnosa kuće i sremske ravnice stvore integritet objekta.

Površina, orijentacija i morfologija parcele omogućile su formiranje dugačkog gabarita niske spratnosti, koji na taj način ostvaruje povoljnu orijentaciju i pristupačnost za najveći broj stanova. Koncipiran u kombinovanom sklopu, objekat sadrži 34 stana smeštena u dve lamele. Stanovi su po strukturi namenjeni boravku od dve do pet osoba, sa prostorom za zajednički dnevni boravak u prizemlju.

Ovakva kompozicija omogućila je formiranje poluatrijuma – prostora socijalne aktivnosti stanara. Stvaranjem varijacije javnog prostora kroz relaciju: dnevni boravak stanara – natkriveni trem – pjaceta – ravnica, realizovana je pretpostavka da stanovanje na margini svoju ulogu socijalizacije mora tražiti u sopstvenoj strukturi, u sopstvenoj arhitekturi. Ta arhitektura podrazumeva osećaj kolektivne privatnosti, izuzetnosti u okviru zajedničkog minimuma.

Priredio: Kosta Mijić
Faktografija
ObjekatSocijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
MestoSremska Mitrovica
ProgramSocijalno stanovanje za izbegla i interno raseljena lica
Površina1.630 m2
Investicija532.000 €
Godina2010.
AutorMina Obradović i Ivan Obradović

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja