Ruralna prostirka

Odlika je savremenog doba da raste potreba za stambenom izgradnjom na periferiji, dobro povezanoj sa glavnim gradom. U Markuševcu, na periferiji Zagreba, ne postoji jasna blokovska struktura, već se stanovanje, kao dominantna tipologija, javlja u vidu linijski formirane gradnje uz nekoliko sabirnih i slepih ulica.

Sklop, koji je investitor definisao kao skup stambenih objekata namenjenih srednjem sloju stanovništva, nalazi se u središtu mesne zajednice okružen crkvom, školom i fudbalskim igralištem. Ruralna prostirka (Rural mat), svojevrsni pokušaj davanja urbanog karaktera ruralnoj sredini, bio je odgovor arhitekte Hrvoja Njirića na tako zadat program i kontekst.

Rural mat je rezultat postupka združivanja kuća u složeniji arhitektonski sklop i predstavlja jednoporodično stanovanje u grupaciji urbanog karaktera. U sredini gde se najčešće grade urbane vile i dvojne kuće, ovakav tipološki hibrid jednoporodičnog stanovanja predstavlja svež pristup u rešavanju problematike izgradnje na periferiji grada i u manjoj sredini.

Iako je parcela u podužnom kontaktu sa ulicom, arhitekti se odlučuju za uvođenje paralelne interne ulice, koja formira središnji tok kretanja iz kog se pristupa stambenim jedinicama, i time omogućava optimalnu iskorišćenost površine lokacije za gradnju jednog neprekinutog urbanog tkiva.

Sa zapadne strane interne ulice nalaze se, uslovno rečeno, slobodnostojeće dvoetažne kuće. One predstavljaju nezavisne jedinice u fizičkom smislu, ali se kod njih gubi uobičajeno privatno dvorište i nastaje zajedničko parkiranje kao diktirajuća potreba savremenog urbanog društva.

Sa istočne strane interne ulice, hibridni stambeni sklopovi sastoje se iz više jedinica slaganih po horizontali i po vertikali. Kod ovih grupacija od po četiri jedinice (dve horizontalno i dve vertikalno postavljene) javlja se zajednički otvoreni prostor koji ponovo služi kao parking, međutim ovog puta definisan visokom ogradom – zidom, koji je više estetske nego funkcionalne prirode. Prizemne jedinice formiraju se u jednom nivou, dok su izdignute jedinice nad njima dupleksi.

U oblikovnom smislu, primećuje se omaž tipologiji karakterističnoj za ovakvu sredinu – industriji. Duh industrijskih objekata prožima ovaj sklop od jasnih, ponavljanih kubičnih formi, preko materijalizacije – aluminijuma i drveta, do prenaglašenih brojeva objekata. Autori se tako igraju sa percepcijom korisnika. Da li biste mogli zamisliti sebe kako koračate pored nekog industrijskog pogona, dok imate mentalnu sliku da je zaista pored ogromne arapske oznake za pristan kamiona ulaz u vaš stan? Projekat prevodi ovakvu situaciju u realnost, uz neophodnu pažnju da korisnik, koji na prostor gleda sa manje analitičnosti, razume ovakav ambijent kao svoj topli dom, a ne kao hladni proizvodni pogon. Sveprisutna je apstraktna kubična forma, koja se ponavlja u svim razmerama – od grupacija na lokaciji, preko odnosa volumena sklopova i jedinica, do formiranja otvora i slaganja ploča na fasadi.

Hibridni kompleks jednoporodičnog stanovanja – niz kompaktnih prostirki na periferiji grada, koji je autor vešto nazvao Rural Mat, ima zadatak da sredinu ruralnog karaktera pripremi za urbanizaciju koja joj sledi. Prostor koji ovakva arhitektonska celina nudi ne funkcioniše u duhu koji je postojao pre njega i koji postoji u okruženju, već zadržavajući razmeru okruženja kao osnovnu vezu sa njim, nudi gustinu, racionalnost i hibridnost – odlike savremenog urbaniteta.

Priredio: Aleksandar Ristić
Faktografija
ObjekatRural Mat
MestoMarkuševec, Zagreb (Hrvatska)
ProgramStanovanje
Površina3.500 m2
Investicija3.000.000 €
Godina2008.
Autornjiric+ arhitekti
FotografijeDomagoj Blažević

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja