Alen Žunić: [Kon]tekst arhitekture

Riječ potvrđuje djelo

Kao dobar, već ustaljeni običaj, Alen Žunić je nedavno objavio svoje tekstove prethodno sustavno objavljivane u časopisu Matice hrvatske Vijenac tijekom 2010–2013, a od 2014. pod naslovom kolumne [Kon]tekst arhitekture koja je i odredila naslov ove knjige. A knjiga je uvijek cjelovito djelo – zato je i pojedinačne tekstove vrijedno i čitateljima korisno objaviti kao sustavnu cjelinu. Ako je u tome i imao uzora Žunić ih slijedi i nadrasta u svome pristupu aktualnim zbivanjima u arhitekturi i urbanizmu kod nas, ali i u svijetu. Tako prikupljeni zbir postaje nova vrijednost zajedničkog nazivnika i upečatljivo autorsko djelo predstavljeno na poseban način.

Žunić objavljuje tridesetak tekstova svrstanih u deset tema, u kojima reagira ne samo kao izvjestitelj događanja, nego kao oblikovatelj autorskih i kritičkih osvrta na određeno zbivanje ili kompleksniju temu. Zato su i tekstovi grupirani po sadržajnoj srodnosti što omogućuje komparativno iščitavanje i jasan pregled sličnih fenomena. Ovim postupkom autor naglašava osobni kriterij za njega važnih pojedinačnih tema, pri čemu je svjestan da je riječ kreativan i odgovoran čin.

Žunićeva se knjiga pojavila u vrijeme kada su – možemo s tugom ustvrditi – ugašeni naši ključni časopisi Arhitektura (izlazila od 1947.) i Čovjek i prostor (od 1954.), pa će upravo ova publikacija ostati kao memorija povijesnih događanja novijeg vremena, a iz toga slijedi da bismo svakih nekoliko godina morali očekivati sličnu knjigu koja bi bilježila za struku važna događanja proteklog razdoblja.

Tekstovi počinju razgovorima s Kennethom Framptonom, nedvojbeno najutjecajnijim svjetskim teoretičarom i kritičarom suvremene arhitekture te s Borisom Magašem, posljednjim iz plejade velikih profesora arhitekture na zagrebačkom fakultetu. Autor bilježi veće obljetnice retrospektivno se osvrćući na godinu 2013. obilježenu novim izdanjima knjiga i izložbama, manje realizacijama. U tekstu Stoljeće modernizma priču započinje podsjećanjem na izvedbu Kovačićeve crkve Sv. Blaža u Zagrebu, a potom u slijedećem tekstu bilježi 95. godinu studija arhitekture u Zagrebu. Pišući o realizacijama autor se bavi novom džamijom u Rijeci, vrlo kritičkim osvrtom na Ban centar u Zagrebu te raspravlja o novoj zgradi Muzičke akademije pod intrigantnim naslovom Provokacija kao metoda. Žunić piše o knjigama i monografijama širokog interesa raznih autora: Dragana Damjanovića za historicizam, Vladimira Gossa za romaniku, Zdravka Živkovića za tradicionalno graditeljstvo, Ane Šverko o dalmatinskim projektima Giannantonia Selve i monografiji Ivana Mlinara o naselju Remetinečki gaj u Zagrebu. Autor obrađuje i arhitektonsko izdavaštvo pišući o znanstvenom časopisu Prostor te časopisima Oris i Čovjek i prostor. Prati i veće arhitektonske izložbe: rad Radovana Tajdera u Beču, Dinka Kovačića u Zagrebu te više izložbi posvećenih arhitekturi u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku, održanih tijekom 2014. godine. Pišući o strukovnim nagradama spominje nagrade UHA-e za 2013., bilježi nagradu Viktor Kovačić za životno djelo dodijeljenu Marijanu Hržiću, nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Radovanu Delalleu te piše o izboru novog akademika arhitekta Mladena Obada Šćitarocija, a prvaku arhitektonske publicistike Aleksanderu Laslu, teoretičaru i povjesničaru hrvatske moderne arhitekture, piše in memoriam.

Od međunarodnih događanja izvještava o Pritzkerovoj nagradi dodijeljenoj za 2014. japanskom arhitektu Shigeruu Banu, zatim piše o dovršetku novog kompleksa WTC-a u New Yorku i na kraju pod naslovom Prevlast globalnog dizajna raspravlja o svijetu arhitekture pri kraju 2014. i mogućim smjerovima razvoja u 2015. godini. Pri tome se i kritički osvrće na nezavidnu situaciju u Hrvatskoj.

Otvorenost i javnost rada neizostavne su pretpostavke djelovanja, pa o njima ne treba posebno govoriti. Ali otvorenost i javnost mogu osigurati samo aktivni sudionici bez obzira na individualne stavove.

Žunić svojim djelovanjem iskazuje da javnost rada nije privilegij, ona je egzistencijalna i suštinska potreba zdravog pojedinca i zdravog društva; to je odgovornost i najljepši moment stvaralaštva. Etičko je pak pitanje odazvati se toj obvezi ako hoćemo, znamo i možemo. A Žunić to s oduševljenjem radi sa željom da nam pokaže da pisana riječ uz oblik ima snagu da otkrije, izbori i čuva istinu – samo i riječ i oblik treba razumjeti na njima primjeren način.

Pisana riječ neizostavni je dio arhitekture i njene svrhovitosti, ona je prostor naših misli. Znamo da ostaju samo djela, a pisana riječ to jest. Listajući Žunićevu knjigu sjajnih bilježaka o događanjima u arhitekturi i mi smo kao sudionici uključeni otkrivati bezgranične prostore duha.

Tomislav Premerl
Prvobitno objavljeno u časopisu PROSTOR, vol. 22 (2014.), br. 1 (49) i preuzeto uz dozvolu uredništva.

kon_tekst_arhitekturea
Faktografija
NaslovKontekst Arhitekture
AutorAlen Žunić
RecenzentiTomislav Premerl, Zlatko Karač
UrednikZorana Sokol-Gojnik
PrevodGraham McMaster
DizajnAlen Žunić
ŠtampaITG, d.o.o., Zagreb
IzdavačUPI-2M PLUS, Zagreb, Hrvatska
Godina2015.
JezikHrvatski, Engleski
ISBN978-953-7703-27-1
CIP000900865 (NSK Zagreb)

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja