Prva nagrada - Trg republike

Prva nagrada – Rešenje za Trg Republike

Rezultati konkursa za tri centralna trga u Beogradu

Donosimo detaljan prikaz rezultata urbanističko-arhitektonskog konkursa za tri centralna trga u Beogradu. Konkurs je raspisao Grad Beograd – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP u saradnji sa sprovodiocem konkursa Društvom arhitekata Beograda.

Žiri:

Predsednik Žirija:
Milutin Folić, dipl. inž. arh.

Članovi Žirija:
Nebojša Minjević, dipl. inž. arh
Akademik prof.Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.
Prof. Boris Podreka, dipl. inž. arh.
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl. inž. arh.

U nastavku pogledajte svih 5 radova koji su ušli u drugi krug konkursa, uz tekstualna obrazloženja samih autora.


Prva nagrada - Trg republike

I Nagrada (1.000.000 RSD)

Autorski tim:
Zoran Dmitrović
Zorica Savičić

Projektantski tim:
Nenad Blagojević, Ana Branković, Zoran Damjanović, Natalija Živulović, Marina Ilić, Vladimir Lukić, Ivana Pohulek, Miloš Radojević, Marija Radojlović, Đorđije Čizmović

Obrazloženje autora u celosti možete pročitati ovde.


Druga Nagrada - Terazije

II Nagrada (500.000 RSD)

Autori:
Marija Krsmanović Stringheta, arhitekta
Bruno Oliveira Stringheta, arhitekta
Milena Kordić, arhitekta

Projektanti:
Tijana Stevanović, arhitekta
Vladimir Radulović, arhitekta

Saradnici:
Miloš Mitrović, stud.arh
Aleksandra Gavrić, stud.arh.

Konsultanti za saobraćajno rešenje:
Ana Trpković, dipl.inž.saobr
Svetlana Batarilo, arhitekta

3D vizualizacija:
Edit

Centralni trgovi Beograda osim geografskog središta predstavljaju oslonce urbanog života. Kao osnovni cilj projekta postavlja se uspostavljanje novih veza između referentnih centralnih tačaka grada na svakom nivou, od fizičkih veza, preko programskih do psiholoških. Ostvarivanje kontinuiteta ispituje se kroz predložene urbanističko-arhitektonske (fizičke) strukture, preko kretanja i programa do doživljaja jedinstvenog ambijenta materijalizacijom i opremom prostora.

Raznovrsnost prostora i programa u centralnom potezu javnih prostora, projekat teži da ostvari prepoznavanjem postojećih specifičnosti svakog trga koje zatim naglašava i nadograđuje novim programima za koje nudi i odgovarajući fizički okvir. Na ovaj način svaki trg ponaosob dobija jedinstven karakter koji mu osigurava autonomno funkcionisanje, ali se sva tri trga međusobno programski i funkcionalno nadopunjavaju, čineći jedinstvenu celinu. Predloženim rešenjem se nudi neprekinutost pešačkog toka od Trga Republike i Knez Mihajlove ulice, preko Terazija i Trga Nikole Pašića do Bulevara revolucije, koji odgovara na najintenzivniju potrebu pešaka u centralnom području prema istraživanjima saobraćajnih studija. U zavisnosti od specifičnosti lokacije negde se ovaj cilj obezbeđuje morfologijom trga, negde programom, materijalizacijom i opremom, ali i uvođenjem koncepta “podeljenog prostora” koji teži smanjivanju motornog saobraćaja na račun pešačkog u centralnim područjima savremenog grada.


BG_Tri_centralna_trga_III_nagrada_03

III Nagrada (300.000 RSD)

Autor:
prof.arh. Milan Lojanica

Saradnje:
prof.arh.V. Lojanica i „Proaspekt“ D.O.O. (učešće u razradi i realizaciji teme)
prof..d.i.s. R. Vračarević ( konsultacije – saobraćaj)
d.i.g. D. Mandić (konstrukcija i tehnologija)
d.i.p.a. V. Nadaždin Ljubičić (zeleni inženjering)
d.i.a. M. Brković (3D prikaz)

Tekstualno obrazločenje možete pročitati ovde.


TERAZIJE 2

Rad ušao u drugi krug

Autori:
Marko Samardžić
Mila Mojsilović
Ivan Đikanović
Stella-Maris Latinović

Rad istražuje savremene arhitektonske fantazme sećanja, zaboravljanja, nostalgije, autentičnosti i savremenosti, uslovljene masovnom kulturom, medijskom stvarnošću i napretkom tehnologije, sa posebnim osvrtom na istorijski i kulturološki kontekst Beograda. Posmatranjem ambivalentnosti savremene kulture zaborava i reciklaže, u kojoj je arhitektura postala kulturni simbol i glavni element kolektivnog sećanja, rad ispituje istovremenu težnju ka napretku i odbacivanju prošlosti, nasuprot stalnom naporu da se prošlost sačuva, konzervira i reprezentuje.Korišćenjem postojećih istorijskih narativa, ubacivanjem novih ili drugih elemenata, dolazi do promene medjusobnih relacija, koje menjaju značenja, praveći nove scenarije smeštanjem u nov kontekst.

Živeti u sadašnjosti, bez reference prošlosti ili budućnosti, predstavlja gubljenje osećaja istorijskog kontinuiteta savremenog društva.O prošlosti možemo govoriti kao o selektivnoj i interpretativnoj, gde je interpretacija mogućnost različitih realnosti. Prošlost je promenjljiva sopstvenom percepcijom sećanja, jer objekti i stvari nisu nezavisni od deskripcije, odnosno slika koje imamo o njima.

Da bi promena slike o, bila moguća, mora da postoji nešto izvan te slike, ono što ostaje nezavisno od deskripcije, kao fragment i kao trag onoga što ona jeste, omogućavajući tako različite slike o istim stvarima.

Možemo reći da arhitektura opstaje samo ako negira formu koja se od nje očekuje, ako negira sebe i tako prekoračuje sopstvene granice.


cover

Rad ušao u drugi krug

Autor:
Branislav Jovin

Članovi tima:
Siniša Temerinski
Miloš Temerinski

GUP-BGD-1950 – radni tim eminentnih arhitekata i urbanista uradio je Generalni urbanistički plan Beograda 1950 – za prognoziranih milion stanovnika, zasnovan na tada avangardnom modelu automobilskog grada (Atinska povelja 1933).

GUP-BGD-1972 i Metro Beograd 1982 – kada je postalo izvesno da Beograd ima više od 800.000 stanovnika, urađen je Generalni urbanistički plan Beograda 1972, Generalno urbanističko rešenje šinskih sistema Beograda i inženjersko-arhitektonski projekti prve etape metro-sistema, uključujući projekte metro stanica sa projektima rekonstrukcije i uređenja Trga Republike, Terazija sa Terazijskom terasom, Trga Nikole Pašića) i Trga Narodne skupštine

GP BGD-2021 – od Izmena i dopuna 1985. godine izvršen je urbanistički prevrat. Počela je izgradnja “Tramvaja za 21. vek”. Sada važeći GP BGD-2021. ponovo je zasnovan na automobilsko-tramvajskom urbanizmu.

Iz analize saobraćajnih osnova centralne zone Beograda iz 1945. I 2015. godine se vidi da je jedina razlika za sedamdeset godina izgradnje i uređenja grada pešačka Knez Mihailova ulica i tunel u Nušićevoj.

Ovaj rad je zasnovan na osnovama grada sa metro-sistemom, na projektu Metro Beograd 1982 (2000, 2008), sa lokacijama stanica na Trgu Republike, Terazijskoj terasi i kod Narodne skuštine.

Trg Republike i Gradska kuća

U okviru vestibila ukrsne metro stanice linija M2 i M4 sa gradskom železnicom projektovan je izložbeni prostor Narodnog muzeja i stalna izložba urbanističkih planova Beograda. Na drugoj podzemnoj etaži je javna garaža za 240 vozila. Predlaže se da se na lokaciji ispred „Staklenca“ izgradi Gradska kuća, a da se postojeća u Kralja Milana pretvori u muzej.

Pešačke Terazije i Terazijska terasa

Jedna od specifičnosti Beograda je gradski centar izgrađen na grebenu, a terazijski greben je vododelnica padina prema rekama – Savi i Dunavu. Projektovana je metro stanica “Terazijska terasa” koja obezbeđuje pristupačnost ljudi Terazijama. Iskorišćena je denivelacija prema ulici Narodnog fronta (18 m) da se na četiri građevinska nivoa plasiraju novi sadržaji i javna garaža za 280 parking mesta. Iz ulice Narodnog fronta projektovan je terminal za autobuske linije Novog Beograda (umesto na Zelenom vencu).

Trg Nikole Pašića i Trg Narodne skupštine

Ispred Skupštine je projektovana četvorokolosečna metro stanica “Skupština” – ukrsna stanica četiri metro linije – M1, M2, M3 i M4. S obzirom da će se stanica graditi u otvorenom iskopu, iskorišćene su četiri građevinske etaže za plasiranje novih sadržaja i javna garaža za 480 parking mesta, koja je podzemnom vezom ispod Bulevara povezana sa postojećom garažom Pionirski park. Ispred zgrade Narodne skupštine projektovan je podužni plato – Trg Narodne skupštine.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (4)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • vrabac878
  22.05.2015

  Ok ocekivano, pomalo palanacki? Pohvala za cetvrti rad koji nije uzeo nagradu! Jedini u kome se zaista i vidi nesto crtacki i graficki, a da nije puko renderovanje! Problem konkursa jeste sto su nagradjeni radovi pomalo planackog duha, a ne evropskog stvarno!

 • EU arch
  26.05.2015

  apsolutni mediokritet od konkursa.
  radovi ne zasluzuju ni da prodju predselekciju na ozbiljnom takmicenju, ovde dobijaju nagradu.
  ovaj konkurs treba ponistiti…mada i onako, na svu srecu, nece biti nista od ovoga .

 • Aleksa Ciganovic, arhitekta
  30.05.2015

  Pribegavanje objedinjavajućim mustrama za sva tri prostora koja su se sukcesivno razvila kroz 18., 19. i 20. vek, sada složeni Beograd čine – tek današnjim. Opasno posmatranje grada i wegovog nasleđa u jednom komadu!

 • Andjela
  04.07.2015

  Aleksa, bravo na komentaru!