Rezultati konkursa za sportski centar Master u Zemunu

Preduzeće CCTV Master objavilo je rezultate javnog arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja za sportski centar Master u Zemunu.

Cilj sprovođenja konkursa bila je potpuna rekonstrukcija postojećeg objekta površine 2886 m2 u sportski centar sa pratećim sadržajima (adaptabilna dvorana za 1-2.000 gledalaca, 2 multifunkcionalne sale, fitness, rehabilitacioni centar, wellness…) ukupne površine 4.000 – 6.000 m2.

Konkurs je sprovodio direktno investitor, bez učešća strukovnih organizacija – uz sve negativne posledice koje takav pristup proizvodi. Tako su u toku konkursa u više navrata menjani uslovi i uveden drugi krug nakon predaje radova. Uprkos tome, solidan odziv arhitekata dao je interesantne rezultate.

U nastavku donosimo detaljan prikaz nagrađenih radova uz redigovana obrazloženja njihovih autora (za pojedine autore priložen je materijal iz oba kruga konkursa):

Prva nagrada - Re:act
Lokacija (Ulica Aleksandra Dubčeka, Zemun)

Lokacija (Ulica Aleksandra Dubčeka, Zemun)


Prva nagrada - Re:act

I nagrada (500.000 RSD)

Autorski tim Re:act

Grozdana Šišović, dipl.inž.аrh
Dejan Milanović, dipl.inž.аrh

Saradnik: Ivana Jevremović, student Master studija

Jezikom i sredstvima savremene arhitekture, prostor i forma objekta se oblikuju kao otvoreni i transparentni, atraktivni i demokratični. Hibridni karakter funkcije koja spaja sport, rekreaciju, wellness, zabavu, ugostiteljstvo i druge usluge, gotovo da garantuje dinamičan život objekta.

Ponuđeno rešenje bazira se na ideji da se ova dinamičnost i bogatstvo sadržaja i aktivnosti transponuju u arhitektonski izraz – univerzalna kubična forma oživljava segmentiranjem na funkcionalne zone, otvaranjem enterijera za sagledavanje spolja, kombinovanjem različitih stepena transparencije fasada, otvaranjem prizemlja, izvođenjem stepeništa u parter, postavljanjem teniskih terena na krov. Ambicija je da se objekat sagledava kao složeni organizam, otvoren za stalno nove događaje i načine korišćenja.

Unutrašnja organizacija je koncipirana sa idejom da se ova otvorenost za nove događaje realizuje u prostornom smislu – svi prostori koji to svojom veličinom i pozicijom dozvoljavaju, koncipirani su kao višefunkcionalni, i mogu se na različite načine povezati u nove prostorne odnose.


montaza_03_01_F

II nagrada (300.000 RSD)

Aleksandra Marinčić, dipl.inž.arh
Dragan Marinčić, dipl.inž.arh

Predloženi koncept kreira dinamičnan javni prostora koji upotrebom boje, konstrukcije i specifičnog parternog i enterijerskog rešenja postaje znak u prostoru i materijalizovani poziv na posetu. U tom postupku uvodi se jedan dominantan prostorni element – ravan crvene opne koja se odmotava u vidu prilazne trake sa početkom na ulici, da bi se u blizini objekta proširila i ušla u unutrašnjost prekrivajući pod, podižući se jednom stranom u vertikalu i konačno prekrivajući plafon. Ovako nastala školjka postaje samostalan i prepoznatljiv znak koji omekšava granicu unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, podstičući dijalog objekta sa okruženjem. Istovremeno, multifunkcionalna sala kao sastavni deo školjke biva izložena kao centralni motiv objekta.

Linearno izduženi hol povezuje dva ulaza i stvara logičnu vezu između dve pristupne ulice. Dalje razlivanje hola oko rukometnog terena daje prizemlju dinamičan i protočni karakter. Prostor koji u prizemlju ulazi u objekat – putem crvene opne, staklene fasade i hola – penje se ka gornjim nivoima pretvarajući se u terase gornje etaže. Na taj način se neutrališe osećaj hermetičnosti uzrokovan dimenzijama i ugrađenošću gabarita.

Prateći početnu ideju o objektu kao znaku u prostoru, njegov karakter predstavljen je u najvećoj meri kroz konstrukciju. Dominiraju kosi V stubovi koji se protežu kroz dva nivoa i ujedno predstavljaju konstruktivni i oblikovni element. Pored konstruktivnih elemenata, boja je još jedno ključno sredstvo oblikovanja. Crvena boja, oblikujući spomenutu školjku, u podu je prisutna u vidu podloge za atletske staze koja oblaže čitavo prizemlje uključujući korito sale sa tribinama, dok je u vertikalnoj ravni i na plafonu primenjena na žičane elemente u ramovima.


Treća nagrada - Jasna Kavran i Ksenija Pantović

III nagrada (100.000 RSD)

Jasna Kavran, dia
Ksenija Pantović, dia

Osnovni zadatak bio je projektovanje objekta koji je sa dve strane ugrađen u postojeće stanje, a u sklopu svojih površina i njiihovim preplitanjem omogućava održavanje velikog broja aktivnosti, kao i organizovanje većih sportskih događaja. Kao nadgradnja sportskim sadržajima, isprojektovan je i blok komercijalnih sadržaja koji je u korelaciji sa novoformiranom pjacetom ispred objekta.

Nešto izmenjeni urbanistički uslovi u drugom krugu najviše su uticali na organizaciju funkcionalnih zona, gde je u ograničenim uslovima bilo potrebno omogućiti maksimum korisne i komercijalne površine. Prostorni i oblikovni koncept karakterišu racionalnost, jednostavnost, modularnost i nenametljivost forme, gde osnovnu dinamiku generiše mnoštvo različitih korisnika.

Jedna od glavnih karakteristika koncepta je i promocija principa održivosti kroz formiranje krovne bašte koja je izolovana omotačem od zelenila i svojim položajem omogućava kako odvijanje sportsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenom, tako i odmor i razonodu.


Prvi krug:

Drugi krug:


fasada

Otkup (50.000 RSD)

Autorski tim: AGM
Sara Vukmirović
Boris Petrović
Predrag Živković

Zadata lokacija se nalazi unutar bloka zaklonjena objektima industrijske namene, te ne nudi puno potencijala sa aspekta sagledivosti, otvaranja vizura, kao i same pojave novog sportskog centra. Rezultat ovakve situacije jeste introvertno rešenje čija je redukovana forma fasadnog omotača definisana jedinstvenim, neprekinutim unutrašnjim prostorom ka kome su orijentisani svi zadati.

Obzirom da je ulica Aleksandra Dupčeka najprotočnija kako sa aspekta kolskog, tako i pešačkog saobraćaja, glavni ulaz je projektovan upravo iz ove ulice. Pristupna ulica od A.Dupčeka do ulaza nastavlja se duž objekta transparentnim linijskom atrijumom, te prilaz Master centru ostaje neprekinut, a sama pristupnica oživljava.

Pomenuti atrijum predstavlja glavni komunikacioni prostor i proteže se celom visinom objekta. Njegov ambijent odlikuje zenitalno osvetljenje, laka prostorna čitljivost i jednostavan pregled svih namena po nivoima. Od dvorane sa gledalištem deli ga samo stakleno platno. Zastakljen i sa ostalih strana, ovaj jedinstveni prostor hale i atrijuma čini da se dvorana sa gledalištem, kao centralni događaj sportskog objekta, i atrijum, kao centralni komunikacioni pravac, sagledavaju iz gotovo svake tačke prostora sekundarnih javnih i sportsko-rekreativnih sadržaja. U tom smislu, ovaj prostor je i pozornica, i borilište, i sporedna scena, i glavni događaj, mesto susreta i mesto prolaza, zavisno od ugla posmatrača. Svojom prozračnošću, otvorenošću i prostranim volumenom on omogućava i ostalim sadržajima da se posmatraju međusobno, generišući na taj način niz novih načina korišćenja, interakcija, veza i doživljaja.


Prvi krug:

Drugi krug:


1

Otkup (50.000 RSD)

Katarina Cerović mast.inz.arh.
Nenad Cvetković mast.inz.arh.

Autori su se odlučili za jednostavnu kubičnu formu objekta, imajući u vidu okruženje, te funkcionalna i prostorna ograničenja samog objekta i parcele. Sa velikom željom da se novoizgrađeni objekat uklopi u postojeće okruženje, iskorišćen je oblik kosih šed krovova prisutan kod postojećih okolnih hala. Preuzet i transformisan u, za fasadu veoma funkcionalan, vertikalni zastor. Zastori su pokretni i u zavisnosti od funkcionalnih ili vizuelnih potreba moguće je transformisati celu fasadu i objekat koji tako dinamičan postaje kreator i učesnik gradskog života.

Objekat je koncipiran tako da se akcentuje upravo ugao objekta u nastavku novoformirane ulice, koji bi bio vizuelno upadljiv. Cilj je da objekat maksimalno koristi svoje prirodno okruženje, dok se u istom trenutku negativni efekti njegovog funkcionisanja moraju svesti na minimum. Zato je i rešen na osnovu principa energetske efikasnosti. Posebna pažnja je posvećena prirodnom provetravanju i osvetljenju objekta, što je na ovoj lokaciji i najveći problem.


Otkup: Lambra - Vladimir Jovanovic Dipl.Ing. Arh. RIBA, Aleksandar Jankovic Dipl.Ing.Arh.

Otkup (50.000 RSD)

Autor projekta:
Vladimir Jovanović, dipl.ing.arh. RIBA

Konsultanti:
Dizajn konsultant: Aleksandar Janković, dipl.ing.arh.
Predmer i predracun radova: Bates, d.o.o.
Konsultanti za konstrukciju: MVM-Projekt d.o.o.
Konsultant za mašinske instalscije i strategiju odrzivog razvoja: Green project deo ETG grupe

Multifunkcionalna dvorana sa svojim programskim zahtevima diktirala je gabarit objekta, i nakon prvobitnih analiza zaključeno je da ukoliko ona ostane na nivou prizemlja, sadržaji wellness centra organizovani oko arene će biti skučeni, teži za organizaciju i logistiku, ali i manje atraktivni.

To je rezultiralo stavom da arenu treba potpuno odvojiti od wellness centra. Njenim izdizanjem na nivo drugog sprata dobijen je prostor u prizemlju u kome je moguće organizovati atraktivan wellness centar. Prostor je kreiran tako da oba segmenta mogu funkcionisati gotovo nezavisno…


Prvi krug:

Drugi krug:


cam4_fasada istok_PS_korekcija

Otkup (50.000 RSD)

Platforma

Bojana Kovač Đurasinović dipl.inž.arh.
Miloš Đurasinović dipl.inž.arh.

3D prezentacija: Ivan Ljubić
Konsultant za konstrukciju: prof.dr Mihajlo Samardžić
Konsultant za pitanja bezbednosti od požara:
Nikola Kleut, dipl.inž.maš.

Centralni motiv objekta, univerzalna sportska dvorana dimenzija 43x25m, je denivelisana u odnosu na liniju okolnog terena i upuštena za 1.6m. Na taj način, ostvarena je visina hale od 12m, neophodna za održavanje takmičenja iz zadatih sportova, a istovremeno je ispoštovan urbanistički parametar o maksimalnoj visini objekta od 12m. Traženi kapacitet gledališta je zadovoljen postavljanjem obostranih fiksnih tribina sa 975 sedišta, dok se uz korišćenje teleskopskih sedišta, pri košarkaškim i odbojkaškim utkakmicama, može ostvariti broj od 1455 gledalaca. Krov dvorane je projektovan kao konstrukcija od drvenih lameliranih nosača u vidu kasetirane tavanice raspona 40m, koji se nosi na armiranobetonskim stubovima.

Ostatak sadržaja smešten je u anekse po severnom i istočnom obodu objekta. Svi prostori za vežbanje u aneksima imaju pripadajuće garderobe i sanitarni čvor i svi su prirodno osvetljeni i ventilirani. U podrumu objekta je organizovan spa & wellness centar sa bazenom i pratećim sadržajima koji se može prirodno provetravati i osvetljavati preko denivelisane bašte. Stakla kojima se prostorije za vežbanje i sala otvaraju prema okolnom prostoru su dvojaka: transparentna i mlečna, u zavisnosti da li se želi potencirati otvorenost i komunikativnost javnih prostora, ili se želi zadržati viši nivo privatnosti pri vežbanju.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (5)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • Stefan
  02.10.2013

  SUPER! Ali stvarno.

 • Djole
  03.10.2013

  Stefane, sta je ovde super? Ali stvarno?

 • Boris
  09.10.2013

  Pa Prostor

 • dragan
  15.10.2013

  :D

 • Stefan
  13.11.2013

  Đole, šta ovde nije super, osim prostora naravno? :) Smatram da je za naše prostore, gde su investitori neupućeni u savremene arhitektonske tokove, i koji smatraju da je arhitektura nužan trošak, ovo delo vredno pohvala jer upravo za nizak nivo ulaganja nudi pristojnu naknadu u vidu arhitekture. Na stranu to što je programski korektno resen, mislim da nudi i onu magičnu supstancu poistovećivanja sa kontekstom, što je, priznaćeš, retkost.

  Inače, komentar je upućen na mogućnost da se rezultati konkursa vide, što je takođe retkost, ali uvek ima SUPER ljudi kojima nije teško da ovako nesto i prezentuju. Nužnost toga stoji u činjenici da je veoma važno sagledati konkurenciju koja je bila bolja od mene i koja mi je dala mogućnost da likujem nad svojim neuspehom i da se pretvaram da su stvarno bolji od mene, a u sebi gorim što nisam imao vremena (izgovor) da ih dotučem i pokažem im ko je novi starhitekt iz Srbije :) Biće dana za megdana.