Rezultati konkursa za uređenje područja Delte i Luke Baroš u Rijeci

Cilj ovog upravo završenog međunarodnog konkursa bilo je dobijanje kvalitetnih urbanističko-arhitektonskih, oblikovnih, funkcionalnih i ekonomičnih predloga rešenja za odabir najpovoljnijeg modela transformacije područja Delte i Luke Baroš u Rijeci iz izolovanog lučkog područja u integrisani prostor razvoja grada.

Na konkurs je pristiglo 56 radova (od toga 24 rada internacionalnih timova), te je žiri dodelio tri jednakovredne prve nagrade i to projektima autora Studio 3LHD i njiric+ arhitekti iz Zagreba i Porticus iz Splita. Posebno priznanje dodeljeno je italijansko-hrvatskom timu Ghidoni, Garolimetto, Katačić i Katurić.

U nastavku donosimo detaljan prikaz nagrađenih radova uz obrazloženja žirija, a dostupan je i detaljan izveštaj žirija, kao i katalog svih radova sa komentarima žirija.

Delta Rijeka


izdvojeno

I jednakovredna nagrada (26.200 €)

Autorski tim Studio 3LHD

Saša Begović, dipl.ing.arh.
Marko Dabrović, dipl.ing.arh.
Tatjana Grozdanić Begović, dipl.ing.arh.
Silvije Novak, dipl.ing.arh.
Tomislav Soldo, dipl.ing.arh
Leon Lazaneo, dipl.ing.arh
Larisa Čišić, bacc.ing.arh
Nenad Štrbac, bacc.ing.arh

Autori su natječajni rad usavršili na više razina, odnosno razvili kao potpuni sustav koji uključuje održivost kao produktivan faktor poboljšanja grada. Projekt uspostavlja novi “ekološki” koridor koji stvara i razvija novu topografiju između sjevernih i južnih dijelova Delte. U novoj topografiji autori naglašavaju dva repera, auditorij i komercijalni centar na sjevernom rubu, te akvarij na rubu šetnice uz more. Oblikovanje stanice za pročišći vanje otpadnih voda kreativno r ješava jedan od glavnih problema u području. Kontinuitet javnog prostora ostvaruje se valovitim oblikovanjem umjetnog krajolika koji prekriva stanicu za pročišćivanje otpadnih voda . Projekt nastoji interpretirati morfologiju gradskog bloka uvodeći meandrirajuće geometrije i otvarajući unutrašnja dvorišta. Međutim, projekt nije pretjerano uvjerljiv u previse razvijenim unutrašnjim dvorištima i neuspješnom razlikovanju interijera i eksterijera blokova. Projektu nedostaje istaknutije pročelje na rivi, dok je artikulacija javnog prostora uz more, podignute palube s pogledom na luku i višeetažnom rivom, uspješna.


izdvojeno

I jednakovredna nagrada (26.200 €)

Damir Rako, dipl.ing.arh.
Sanja Radovniković Rako, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, dipl.ing.arh.
Petra Klarić, dipl.ing.arh.
Radmila Pelagić, dipl.ing.arh
Stanislava Odrljin, dipl.ing.arh

Žiri smatra pojedine karakteristike projekta vrijednim doprinosom cjelokupnom natječaju. Prva je karakteristika uspješna integracija parka i izgrađene zone područja, a druga fleksibilnost plana koja omogućuje faznu izgradnju. Koncept je projekta svojevrsni oblik deurbanizacije, više nego intenzivne urbanizacije područja, i to se može razumijeti kao snažan stav koji postavlja pitanje do koje mjere grad Rijeka zapravo treba razvijati ovaj dio grada. S druge strane, ono što žiri smatra problematičnim su lučke “super-strukture”, uvođenje prostranog sustava širokih kanala, kao i prostorna definicija klastera koji nisu dovoljno čitljiv i . Nadalje, žiri smatra prijedlog novog lukobrana ekstravagantnim i suvišnim. Ukoliko je tema projekta park koji okružuje klastere, oni bi mogli biti veće gustoće , i trebao bi postojati kontinuitet parka čitavim teritorije m, umjesto da je podijeljen u pet manjih parkovnih površina povezanih uskim mostovima. Veličina kanala trebala bi se nanovo propitati.


izdv

I jednakovredna nagrada (26.200 €)

njiric+ arhitekti
Prof. Hrvoje Njirić,
Iskra Filipović, dipl.ing.arh.
Igor Sladojev, dipl.ing.arh.
Ana Dropulić, dipl.ing.arh.

Riječ je o posve sveobuhvatnom natječajnom projektu, domišljato artikuliranom i detaljno razrađenom. Projekt predlaže mrežu “flexi” blokova, odnosno poboljšanu tipologiju koja mutira iz zatvorenog bloka u samostoje ću zgradu, s mogućnošću bivanja oba oblika. Mali gradski blok stvara gradsku strukturu koja nudi niz interpretacija. Projekt predlaže dodatne javne/zajedničke programe unutar blokova, kao poruku Gradu za aktivnim sudjelovanjem u uređenju i razvoju područja, uvodeći mrežu javnih sadržaja. Predložen i dijagram faznosti vrlo je ostvariv. Dijagram faznosti započinje razvojem marine, zatim razvojem okolne infrastruk ture. U međuvremenu, investitor može razvijati dijelove projekta dok se ostatak parcele, primjerice koristi tijekom Mediteranskih igara. Projekt usvaja taktiku transformiranja svakog problema ili prepreke zatečene na parceli u instrument projekt iranja. Tekstulano obrazloženje izuzetno je kritično po pitanju hrvatske birokratsko – političke situacije, pokazujući da arhitektonska disciplina može ponuditi rješenja takvoj situaciji, i prenijeti optimizam koji se artikulira arhitektonskim sredstvima.


20131017 TAVOLA 2

Posebno priznanje

Matteo Ghidoni, arhitekt, Venezia, Italija
Caterina Gerolimetto, pejzažna arhitektica, Verona, Italija
Eduard Katačić, arhitekt, Split, Croatia
Ivana Katuric, povjesničarka umjetnosti – urbani management, Dugi Rat, Hrvatska

Ovaj je projekt do određene mjere teoretski rad koji istražuje povijest mjesta, argumentirajući kako će nova era Hrvatske u Europskoj uniji zahtijevati radikalnu intervenciju u sam teritorij Delte. Slijedeći taj argument, drastično preoblikovanje rive bi jedino zadovoljilo ovu premis u, i odgovorilo na povijesne uvjete. Projekt bi se trebao čitati kroz četiri karakteristična elementa: park, koji unosi identitet u područje, tržnic u , koja je smještena južno od glavne prometnice, kroz treći i najistaknutiji element , južn u Deltu koja je preoblikovana u pet “dokova”, i konačno marinu. Dijalektički odnos mora i pristaništa unosi u projekt vlastito značenje i logiku, dijelom nastanjujući more različitim plutajućim i mobilnim strukturama. Prijedlog je pozitivan doprinos idejama natječaja, ipak ostajući na rubu stvarnosti. Projekt nije rea lističan u pogledu trošk ova i izvedivosti, pogotovo ako promatramo faznost izgradnje građevine duge 500m i široke 6m.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja