Rezultati konkursa za Manifestacioni trg u Subotici

Planiranjem podzemne garaže ispod površine sadašnjeg otvorenog parkinga na trgu Cara Jovana Nenada u Subotici, otvorena je mogućnost za novi javni prostor: manifestacioni trg. Na nedavno završeni gradski konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje uređenja trga, koji je raspisala direkcija za izgradnju grada Subotice u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije, stiglo je 9 radova.

Prvonagrađeno rešenje


I nagrada: Terteli Karolj, Terteli Marija, Ivan Ćalović

Prvonagrađeni rad uvažio je konfiguraciju terena koji je prirodno denivelisan i podržao postojeće pravce kretanja u gradu, obezbeđujući pritom fleksibilnost u korišćenju trga za različita načine korišćenja. Oblikovna usklađenost sa arhitektonskim i urbanim okruženjem ostvarena je i kroz prostorno rešenje i svedenim urbanim mobilijarom, primerenim modernističkom kontekstu trga.

II nagrada: Aleksandar Alavantić

III nagrada: Paula Milodanović i Branka Hegediš

Svi radovi biće izloženi od 19. marta 2012. u auli Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15.Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja