Rezultati konkursa za Collider Activity Center u Sofiji

Završen je međunarodni konkurs zа idejno аrhitektonsko rešenje kompleksa Collider Activity Center u Sofiji. Radi se o polifunkcionalnom kompleksu na periferiji grada koji uključuje sportsko-reakreativne sadržaje (pre svega penjanje), zatim restoran, kafe, kao i poslovno sedište firme naručioca. Organizator konkursa bila je bugarska firma Walltopia, vodeći svetski proizvođač opreme za penjanje i srodne aktivnosti.

U nastavku donosimo detaljan prikaz svih pet ravnopravno nagrađenih projekata (među ukupno 369 pristiglih iz 63 zemlje), od kojih je rad mešovitog holandsko-bugarskog tima Mars Architects & Intoarch investitor odabrao za izvođenje.

collider-skica


collider-mars-intoarch

Mars Architects & Intoarch

Bugarska + Holandija / Neville Mars, Etienne Mares, Yuval Zohar, Anitra Baliga, Rumiana Tiholova, Elina Malinova (Projekat odabran za izvođenje)

Raznovrsnost funkcija objekta je bio osnov za ovaj projekat. Tri pejzaža prepliću se međusobno u cilju stvaranja samostalnih, ali fluidno spojenih prostora: kanjon nudi impresivno (uzbudljivo) penjačko iskustvo, dolina nudi zabavni park događaja (manifestacioni park), a world hq kreativni, otvoreni radni prostor.

Sav program je organizovan oko jedinstvene osovine. Od parkinga do kraja parka meandrira staza kroz lokaciju, prateći i podržavajući program.collider-radionica-arhitekture

Radionica Arhitekture

Hrvatska / Goran Rako, Josip Sabolić, Fani Frković, Iva Pejić

Mali veštački breg u predgrađu Sofije. Objekat sadrži tri osnovna sloja. Prvi je spoljna opna – staklena fasada. Drugi je hala, neka vrsta citoplazme – prostor između fasade i prostora za penjanje. Treći, unutrašnji sloj je jezgro, koje sadrži specijalizovane prostore umrežene liftovima i stepeništima, od restorana na dnu do bara na vrhu.collider-fissure

Fissure Team

Španija / Ignacio Gias, Javier Jesus, Ana Vida

Da bi prikazao bipolarnost odnosa prirode i građene sredine (prisutne na neposrednoj lokaciji) objekat zauzima rigidnu i geometrizovanu formu, koja je zatim presečena organskom geometrijom, avanturom, prezentacijom prirodnog sveta.

Taj kanjon za penjanje deli objekat na dva dela, u kojima svi prostori imaju čistu vizuru ka penjanju kao glavnoj atrakciji.collider-io-architects

I/O Architects

Bugarska / Georgi Kutov, Vyara Zhelyazkova, Stefan Apostolov, Bozhidara Vulkova, Mariya Gyaurova, Boris Tikvarski, Andrei Pachilova, Martina Radeva

Dijagonalno orijentisana linearna struktura definiše i utapa glavnu zonu projekta – javni trg, park i zeleni parking. Konvencionalna struktura prefabrikovanih betonskih elemenata je blago izmenjena, čime se dobija neočekivana prostorna složenost. Veliki konstruktivni rasponi omogućuju stvaranje naizgled lebdećih nivoa, kao i brojne vertikalne prostorne spojeve.collider-1astudio

1A studio

Bugarska / Aleksander Shinolov

Objekat se simultano razvija po dve ose definisane lokacijom. Sastoji se od dve ortogonalne mreže modularnih prostornih jedinica koje se prepliću i tako tvore različite prostore.

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja