Pivara Pančevo - Prva nagrada

Rezultati konkursa za idejno rešenje rekonstrukcije i revitalizacije Vajfertove Pivare u Pančevu

Grad Pančevo je krajem prošle godine raspisao Konkurs za Idejno rešenje rekonstrukcije i revitalizacije „Narodne (Stare Vajfertove) Pivare“ u Pančevu. Raspisivanju konkursa pristupilo se u cilju preispitivanja funkcionalnih i prostornih potencijala kompleksa pivare, kao i izbora namena i sadržaja koji bi obogatili ponudu centra grada i starog gradskog jezgra. Predložena rešenja trebalo je da doprinesu oživljavanju kompleksa pivare kao vrednog spomenika industrijskog nasleđa – nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja, i da ga povežu sa neposrednim okruženjem.

Na konkurs je pristiglo 28 radova. Žiri je pristigla rešenja vrednovao na osnovu šet generalnih kriterijuma, koji su činili: (1) atraktivnost i prepoznatljivost, (2) kvalitet i adaptibilnost funkcionalnih rešenja, (3) sinergija sa okruženjem, (4) prostorna ekonomičnost, (5) kvalitet kao sinergija starog i novog identiteta i (6) ekonomska održivost. Nakon tri održane sednice, žiri je odlučio da dodeli pet nagrada u ukupnoj novčanoj vrednosti od 700.000 dinara i dva posebna priznanja bez novčane nadoknade.

Kao i do sad, Super Prostor vam donosi prikaz svih nagrađenih rešenja, uz tekstualna obrazloženja žirija.


prva nagrada (12) naslovna

I Nagrada (300.000 RSD)

Autorski tim:
Dejan Miljković
Petar Sazdanović
Jelisaveta Arsenović

Komentar žirija

Rad nudi smelo, atraktivno, oblikovno i funkcionalno rešenje zadatog industrijskog kompleksa, koje obezbeđuje dobar sinergijski balans starog i novog. Predlaže se potpuno zastakljivanje i natkrivanje zapadnog dela unutrašnjeg dvorišta, čime se formira veliki, celoviti, centralni javni hol u središtu kompleksa. Nasuprot tome, sa druge strane centralnog objekta, istočni deo unutrašnjeg dvorišta je tretiran kao živopisna otvorena javna zanatska ulica sa dobro pozicioniranom letnjom baštom pivnice. Funkcionalna raspodela je u skladu sa zahtevima iz raspisa konkursa i nasleđenim karakterom prostora i nudi širok dijapazon ponude različitim ciljnim grupama korisnika. Predloženo rešenje predviđa rušenje dva manja objekta unutar zastakljenog prostora (objekat ložionice i objekat za pripremu tehničke vode). Time dobija jedinstven, izuzetno atraktivan, višenamenski, klimatski optimizovan prostor iz koga se napajaju svi glavni okolni sadržaji. Autori su se dodatno potrudili da pozicije oba srušena objekta posebno markiraju u ponuđenom parternom rešenju zastakljenog centralnog hola, čime se pokušava očuvati memorija i identitet mesta. Uprkos tome što rušenje ovih objekata nije predviđeno raspisom konkursa, žiri je visoko ocenio ovakav pristup, jer ono što se dobija za uzvrat, predstavlja zaista jedinstven arhitektonski prostor.

Žiri je mišljenja da ovo rešenje predstavlja doprinos u rekonstrukciji industrijskog nasleđa u domaćoj arhitektonskoj praksi. Shodno tome, žiri predlaže ovo prvonagrađeno rešenje za dalju razradu i realizaciju.

Dodatno, žiri je mišljenja da se u daljoj razradi ovog konkursnog rešenja moraju pronaći adekvatne opcije koje obezbeđuju puni autorski angažman članova autorskog tima u poslovima izrade urbanističke, arhitektonsko-građevinske projektne dokumentacije, ali i realizacije rekonstrukcije predmetnog kompleksa.


druga nagrada (8) cover

II Nagrada (200.000 RSD)

Autorski tim:
Jovana Cvetković
Predrag Milovanović
Dragana Dobrisavljević
Marko Dragićević

Komentar žirija

Rešenje nudi veoma jezgrovit program aktivnosti unutar kompleksa, veoma fokusiranih na memoriju mesta i specifičnu industrijsku tradiciju zadatog prostora. Dodatno, izuzetno dobro i pažljivo surazrađene i prikazane diverzifikovane tematske šeme kretanja kroz objekat u odnosu na različite tematske interese različitih ciljnih korisničkih grupa, njihovo kretanje kroz prostor i međusobno preplitanje i prožimanje. Pažljivo je razrađena faznost i ekonomska održivost, kako u pogledu rekonstrukcije izgradnje kompleksa, tako i u pogledu eksploatacione faze kompleksa. Dobra povezanost sa okolinom. U jednom delu odskače od uslova Zavoda, u pogledu kompletnog zastakljivanja krova magacina ječma, ali žiri ne smatra da je ovaj problem nerešiv u fazi realizacije. Glavni nedostatak projekta ogleda se u veoma skromnim ambijetalnim vizuelizacijama ponuđenih rešenja.


treca nagrada (1) cover

III Nagrada (100.000 RSD)

Autorski tim:
Riste Dobrijević
Katarina Vukanović
Roksanda Karapandži

Stručni saradnik:
Dragoljub Kujović

Komentar žirija

Rad je u potpunosti ispoštovao zadate uslove konkursa, što je žiri posebno cenio u ovom slučaju, shvatajući to kao napor autorskog tima da se ispitaju ograničenja i mogućnosti konkursnog raspisa. Rad je dao kvalitetnu prostornu razradu kompleksa, posebno u pogledu njegove funkcionalne strukture, odvojio je tri nezavisne funkcionalne celine specifično razrađivane prema specifičnim zahtevima i potrebama različitih starosnih struktura korisnika, dajući pritom dobru komunikacionu povezanost između tih nezavisnih funkcija. Ipak, plaćajući cenu striktnoj primeni konkursnih zahteva, izostala su kvalitetnija i atraktivnija rešenja u pogledu arhitektonske oblikovnosti ponuđenih ambijenata.


prvi otkup

Prvi otkup (50.000 RSD)

Autorski tim:
Vidoje Đukanović
Marina Ilić
Natalija Paunići
Ivana Pohulek
Marija Radojlović

Saradnik:
Zoran Damjanović

Konsultant:
Branimir Milentijević

Rad je urađen u okviru biroa NORMOTIC

Komentar žirija

Akcenat ponuđenih rešenja je na manufakturnoj proizvodnji piva. Fazni pristup izgradnji ima dobro obrazloženu ekonomsku održivost. Posebna pažnja je posvećena dostupnosti prostora za sve kategorije korisnika. Rešenje nudi veoma jezgrovit program aktivnosti unutar kompleksa, veoma fokusiranih isključivo na memoriju mesta i specifičnu industrijsku tradiciju zadatog prostora. Dogradnja hostela je prediomenzionisana i neargumentovano se suprotstavlja konkursnim uslovima. Rad ima odlično razrađene eksterijerske, ali nema enterijerske vizuelizacije.


drugi otkup

Drugi otkup (50.000 RSD)

Autorski tim:
Aleksandar Stanojlović
Višnja Kisić
dr Katarina Živanović
Marko Marković
Sara Sopić
Andreja Nježić

Rad je urađen u okviru bira TIM EVROPA NOSTRA SRBIJA

Komentar žirija

Osnovni koncept rešenja počiva na polivalentnosti i adaptabilnosti prostora razrađenih po fazama. Samo rešenje nudi korišćenje kompleksa od postojećeg stanja do privođenja trajnoj nameni. Kvalitet rešenja se sastoji u ponuđenom modelu upravljanja koji podrazumeva brižljivo praćenje fazne realizacije i ekonomske opravdanosti korišćenja kompleksa.


prvo priznanje

Prvo priznanje (bez novčane nadoknade)

Autorski tim:
Dragan Marković
Jelena Petrović
Matija Zlatanović

Saradnici
Relja Ivanić
Miona Zdravković
Dimitrije Puzović

Konsultant
dr Ana Nikezić

Komentar žirija

Novina ponuđenog rešenja je primena, u domaćoj praksi nedovoljno tretiranog, koncepta „fabrike kulture“, što je žiri posebno cenio. Razvoj projektovanih kapaciteta, iako detaljno razrađen kroz sedam sukcesivnih faza, nažalost odaje utisak obrnute sukcesije, od manje važnih intervencija, ka važnijim i neophodnijim. Korišćenje kompleksa je prilagođeno osobama sa posebnim potrebama. Ponuđena je široko diverzifikovana funkcionalna ponuda, ali je šema internih i eksternih funkcionalnih veza ostala nedovoljno razrađena i argumentovana.


drugo priznanje (9)

Drugo priznanje (bez novčane nadoknade)

Autorski tim:
Bogdan Đokić
Milan Ostojić
Nemanja Šekularac
Grigorije Simović

Komentar žirija

Rad je razrađen na nivou enterijerskih detalja sa jasnom funkcionalnom podelom uz puno poštovanje uslova konkursa. Iako tretiraju sve tražene programske elemente, ponuđena rešenja detaljno razrađuju samo centralni objekat kompleksa, dok je deo kompleksa, u kojem su planirani ostali sadržaji ostao nedovoljno razrađen. Uslovi zaštite spomeničkog nasleđa su ispoštovani u celini. Detaljno je razrađen enterijerski montažno-demontaži, funkcionalno-oblikovni element, ali sasvim nedostaju vizuelizacije eksternih prostora i ambijenata.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja