Rezultati Bosch studentskog konkursa za Coffee Corner

Kompanije B/S/H (Bosch Simens Home Appliences) i Tehnomanija, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, raspisale su studentski konkurs za izgradu idejnog rešenja za Coffee Corner.

Cilj konkursa bio je da se napravi iskorak u osmišljavanju načina prezentacije i prodaje uređaja renomiranog proizvođača kućne tehnike, a sve u prostornim okvirima prodavnice Tehnomanije u Sarajevskoj ulici u Beogradu. Pored samih aparata, u predloženo rešenje bilo je neophodno ugraditi i primenu smart tehnologija, angažovanost više čula i korišćenje multimedijalnih vidova prezentacije. Studentima su dodeljena robne i novčane nagrade, dok će se prvonagrađeno rešenje realizovati.

U nastavku donosimo prikaz nagrađenih radova uz obrazložeja autora:

Bosch studentski konkurs, prva nagrada

Prva nagrada

Katarina Škrbić
Marija Pantović
Predrag Milovanović

Polazni koncept za idejno rešenje proistekao je iz želje za postizanjem fluidnosti forme i integrisanim dizajnom. Svi elementi koji su predviđeni idejnim rešenjem su objedinjeni unutar osnovnog volumena, te na taj način čine jedinstvenu formu izložbenog prostora koji je funkcionalno podeljen na prostor za degustaciju kafe i prostor za reprezentaciju aparata.

U prostoru malih dimenzija postignuta je maksimalna iskorišćenost uz inkorporiranje svih potrebnih elemenata u kompaktnu formu, kako bi sam prostor bio pristupačan i upotrebljiv. Svojom prividnom masivnošću i dizajnom izdvaja se iz svog neposrednog okruženja.

Idejnim rešenjem predviđena je primena smart tehnologija u vidu tablet uređaja na kom korisnici imaju mogućnost samostalnog pristupa prezentaciji multimedijalnog sadržaja, specifikacijama uređaja, promotivnog audio i video materijala. Njegovom mobilnošću omogućeno je istovremeno pregledanje sadržaja uz neposredan kontakt sa uređajima. Predviđen je prostor za izlaganje pet aparata od kojih će jedan biti priključen i u funkciji, a ostala četiri na demo mode-u, što podrazumeva da će biti priključeni na struju ali neće praviti kafu.


Bosch studentski konkurs, II nagrada  01 (4)

Druga nagrada

Dragan Marković
Uroš Vuković

Ideja intervencije jeste da se ponudi što atraktivniji prostor za reprezentaciju BOSCH espreso aparata, a čije će osnovne karakteristike biti lakoća, prozornost i prostornost. Namera ove arhitektonske intervencije je dvostruka. Prvo, teži se akcentovanju samih aparata i njihovog savremenog dizajna. Drugo, namera je da se napravi pauza i otklon u vizuelno-estetskom smislu od trenutno postojećeg načina izlaganja kućnih aparata u prodovnici Tehnomanije.

Kroz naglašavanje karakteristike ugla u kom se BOSCH Coffee Corrner nalazi, htelo se naznačiti značaj i važnost samog prostora za reprezentaciju. To nije puka polica na koju su postavljeni aparati, već trodimenzionalna prostorna struktura koja ne angažuje samo čovekova vizuelna čula već i osećaj boravka u jednom sasvim posebnom prostoru. BOSCH Coffee Corrner poziva korisnika na aktivno i haptičko učestvovanje, fokusirajući njegovu pažnju na same aparate. Aparati su postavljeni u formi asimetrične petokrake zvezde i to tako da ni jedan ne dominira. Pano osim što blokira vizure prema ulici takođe služi i kao info-tabla na kojoj kupac može da dobije sve neophodne informacije o izloženim aparatima. Pored panoa, u okviru BOSCH Coffee Corrner-a nalazi se i pult za postavljanje promotivnog materijala u štampanom obliku.


Bosch studentski konkurs, III nagrada 01 (5)

Treća nagrada

Jovana Grilihes
Aleksandra Kresoja
Stefan Zrnović

Osmišljavajući adekvatan prostor za ispijanje vrhunske kafe koju nude BOSCH aparati, naša grupa započela je svoj rad tehnikom asocijacija. Jednoglasno smo došli do zaključka da kafa podrazumeva topao ambijent kakav stvara kućna atmosfera. Stoga, odlučili smo da se u našem rešenju nađe drvo koje asocira na mir. Sa druge strane cilj grupe je da napravi kontrast kako bismo se prilagodili savremenom dizajnu BOSCH-ovih aparata za kafu i ambijentu Tehnomanije, te smo u skladu sa time izabrali čelik kao drugi materijal. Kako svaki aprat zaslužuje zaseban prostor odlučili smo se na modularni pristup dizajnu. Svi BOSCH-ovi uređaji za kafu smešteni su u individualne boksove koji imaju mogućnost kliznog izvlačenja radi boljeg sagledavanja. Polica smeštena u izlogu poseduje rotacioni mehanizam koji omogućuje mušterijama sagledavanje aparata kako sa ulice tako i unutar objekta.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja