26-28. VI 2015.

IAA Conference 2015: Revizije moderne estetike

Međunarodna konferencija IAA Conference 2015: Revizije moderne estetike održava se u Beogradu, od 26-og do 28-og juna 2015. godine, u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti u Srbiji (DEAVUS).

Konferencija pod naslovom “Revizije moderne estetike” baviće se revizijama modernizma i srodnih teorija, estetika i filozofija, kao važnim temama savremene globalne kulture.

Razmatranje istorije modernosti, a posebno estetskih transformacija u 20. veku predstavlja izazovna pitanja savremenog društva i kulture. Cilj konferencije je da se kroz paradigmatske modele modernosti izgrade teorijske, estetske i filozofske platforme savremenosti.

Za više informacija pogledajte najavu konferencije na sajtu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

IAA Conference 2015: Revizije moderne estetike

IAA Conference 2015: Revizije moderne estetike
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja