Villa Kavač

Re-afirmacija internacionalnog stila

U poslednjih nekoliko godina, nagli razvoj turizma, građevinske industrije i tržišta nekretnina promenilo je lice mnogih predela i gradova u Crnoj Gori. Uvodeći brojne novine, ovaj talas nije zaobišao ni Kavač, malo naselje u Boki Kotorskoj, blizu Kotora. U njemu je u skorije vreme sagrađen značajan broj stambenih i apartmanskih objekata, u koje se ubraja i Vila Kavač, projektovana namenski za prodaju nepoznatom kupcu. Za razliku od drugih, generičkih primera, ova Vila prati lokalnu graditeljsku tradiciju na nivou principa, dok uvodi i elemente internacionalnog karaktera.

Specifična lokacija sa pogledom na Tivatski zaliv i izdužena parcela bili si ključni faktori koji su uticali na oblikovanje Vile Kavač. Neophodno je bilo otvoriti se ka predelu i pučini, izolovati se od pristupne saobraćajnice i razmestiti traženi programski sadržajna na uskoj a dugačkoj parceli.

Kao autorski odgovor na postavljene zahteve i ograničenja, jasno se formirala „lebdeća“ horizontala, zastakljena sa prednje strane i usmerena ka zalivu, a zatvorena prema planini i putu. Podizanje ove strukture omogućilo je maksimalno iskorišćavanje raspoložive parcele, što je rezultiralo formiranjem prostora za polunadkriveni bazen, terase za glavnu spavaću sobu, kao i travnate površine.

U unutrašnjosti Vile, podela namenskih zona nije klasična. Na gornjoj, pristupnoj etaži smešten je osnovni sadržaj (dnevna i noćna zona, razdvojene stepenišnom vertikalom), dok se na donjoj nalaze sadržaji dodatne vrednosti poput bazena, saune, prostrane terase ili glavne spavaće sobe. Pored toga, Vila ima i krovnu terasu sa koje se pružaju panoramski pogledi ka zalivu.

Kostrukcija objekta je skeletna i armirano-betonska, a dispozicija nosećih elemenata takva da naglašava horizontalni gabarit objekta, te njegov lebdeći karakter. U materijalizaciji preovlađuju neutralne i čiste površine, beli i sivi tonovi. S druge strane, upotrebom kamena i drveta u spoljašnjem prostoru težilo se uspostavljanju reminiscencije na arhitekturu lokalnog podneblja.

Vila Kavač je geometrijski pravilna građevina čija likovnost proizilazi iz odnosa osnovnih elemenata arhitektonskog prostora (stubova, zidova, nadstrešnice, masa i otvora). Neosporno, reč je o građevini neo-internacionalnog stila, koju odlikuju ravne linije, čiste površine, jasni volumeni, polu-fleksibilni plan i skeletna konstrukcija. Vila Kavač se ne može svesti u okvire kritičkog regionalizma, ali se može reći da se radi o arhitektonskom objektu čija dodatna vrednost ipak proizilazi iz suptilnog preklapanja mediteranskih principa građenja (poput otvorenosti i razuđenosti) sa re-afirmacijom internacionalnog stila, njegovih oblikovnih, funkcionalnih i estetskih kvaliteta.

Dragan Marković
Faktografija
ObjekatStambeni objekat u Kavču
MestoKavač, Kotor (Crna Gora)
ProgramSuburbana Vila
Površina272m2
Godina2014.
Projektni timNikola Novaković i Radovan Radoman
InvestitorNenad Pravilović
FotografijeRelja Ivanić


Villa Kavač
Villa Kavač
Villa Kavač

Villa Kavač
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (2)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


  • Zorana Ugljen
    19.11.2014

    Tragedija ovog projekta je ta što su projektanti ostavili stepenište na glavnoj fasadi te tako ono ima bolji položaj od same glavne spavaće sobe dok na spratu terase ono nespretno prekida vizuru na levoj strani.

  • arh1
    27.12.2014

    Ako se kuća nalazi u ovakvom kontekstu, a pri tome u procesu projektovanja arhitekti o njemu opšte nisu razmišljali, onda mislim da su stvari krenule, a na žalost i završile se pogrešno (potvrda fotografija 1 u listingu). Da li je ovo uopšte za objavljivanje?