pozivnica.psd

09. IV 2014. u 18h

Prezentacija trilogije Atlasa stanovanja u Srbiji

Nakon trogodišnjeg istraživačkog rada na analizi i sistematizaciji stambenog građevinskog fonda Srbije, grupa nastavnika i saradnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu formirala je klasifikaciju baziranu na energetskim karakteristikama zgrada, u skladu sa priznatom metodologijom evropskog projekta TABULA. Formiranje Nacionalne tipologije omogućava definisanje strategije i modela za unapređenje stambenih zgrada sa aspekta njihove energetske efikasnosti, kroz proces njihove rehabilitacije, i daje osnov za razvoj modela finansiranja i procenu potencijala tržišta.

Kompletna studija publikovana je u formi kompleta koji se sastoji od tri monografije, posvećene istraživanju kuća porodičnog stanovanja, zgrada kolektivnog stanovanja i tipologije stambenih zgrada Srbije. Ova svojevrsna trilogija biće prezentovana u sklopu 36. Salona arhitekture, u okviru tribine Razgovor o ekološkoj i energetski efikasnoj arhitekturi. Istraživanje i publikovanje rezultata finansirano je od strane nemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) i podržano od strane Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pogledajte prikaz prve knjige u seriji: Atlas porodičnih kuća Srbije.

Sreda, 09. april 2014, u 18h
Galerija Žad, Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Autori: Milica Jovanović Popović, Dušan Ignjatović, Ana Radivojević, Aleksandar Rajčić, Ljiljana Đukanović, Nataša Ćuković Ignjatović, Miloš Nedić

Saradnici: Jasna Kavran, Bojana Stanković, Emil Esov, Maša Zorić, Petar Tufegdžić, Dušan Trifunović

Izdavač: GIZ, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013

Jezik: Srpski, EngleskiUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja