Objekat "Sunce" - fotografija: Ana Kostić

Povratak opeke

Objekat socijalne zaštite Sunce je ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, sa mogućnošću prenoćišta. Namenjen je radu sa različitim tipovima i dobi korisnika u cilju njihovog obrazovanja i što bolje društvene uključenosti. U pitanju je prva zadužbina na teritoriji Srbije nakon 70 godina, čiji je donator Delta fondacija.

Objekat je projektovan jednostavnim pristupom, nenametljivo, kao spoj tradicije i savremenog arhitektonskog izraza. Ne opterećujući se onim šta treba da predstavlja, već kome treba da služi, složeni programski zahtevi razrešeni su kroz jednostavnu, svedenu funkcionalnu organizaciju. Na prizemlju i spratu sadržaji su ređani linearno, sa centralno postavljenom vertikalnom komunikacijom.

Prizemlje čine zajednički sadržaji – dnevni boravci, radionice, ordinacije, trpezarija, prostor za posetioce i administracija, dok je na spratu smeštaj za petnaest korisnika i dodatni zajednički sadržaji (radionice, prostor za izložbe), kao i otvorena terasa.

Svojom svedenom formom, estetikom i skladnim odnosnom masa objekat se nenametljivo izdvaja u odnosu na neposredno okruženje, istovremeno se uklapajući u širi kontekst Bežanijske kose – pre svega svojom materijalizacijom. Obodnim zidom objekat se ograđuje od okruženja, čime formira prostrano dvorište za igru. Zauzetost parcele u prizemlju nadomeštena je dodatkom krovne terase, koja omogućava višenamensko korišćenje objekta.

Vizuelni identitet objekta proizilazi iz njegove teksture i materijalizacije, ali i asketskog tretiranja prostora i površina. Gotovo u celosti, od nivoa konstrukcije do nivoa detalja, objekat je sazidan primenom opeke kao osnovnog gradivnog materijala. Različiti slogovi opeke korišćeni su u definisanju osnovne mase, ali i u artikulisanju pojedinačnih mikrocelina, koje su u odmerenom odnosu prema drugim elementima sklopa.

Na vizuelnom i upotrebnom nivou, ovi mikroambijenti razbijaju krutost objekta, omogućavajući različite uglove sagledavanja dinamične prostorne kompozicije. Naznačavajući i usmeravajući tokove kretanja, oni uspostavljaju neposrednije sadejstvo na relaciji zgrada-okruženje.

Kada se objekat socijalne zaštite Sunce sagleda u celosti – od urbanog nivoa do razmere detalja, radi se o jednom toplom, svedenom i dosledno isprojektovanom objektu, primerenom zahtevnoj svrsi kojoj treba da služi, a koja donekle opravdava upadljivu introvertnost njegove arhitekture.

Priredio: Dragan Marković
Faktografija
ObjekatObjekat socijalne zaštite „Sunce“
MestoBeograd (Srbija)
ProgramCentar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Površina2.680 m²
Godina2012.
AutorPredrag Milutinović
projektantiVanja Milojković i Branislav Lukić
FotografijeAna Kostić


Objekat "Sunce" - fotografija: Ana Kostić
Objekat "Sunce" - fotografija: Ana Kostić
Objekat "Sunce" - fotografija: Ana Kostić
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (2)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


  • Niko Kovac
    21.06.2013

    Ako je ovo najbolje sto srbija ima u arhitekturi, vratimo se zemunicama…

  • Darko
    25.08.2013

    @Niko Kovac: Ako je to tvoje iskreno mišljenje, onda nemaš pojma o arhitekturi, pa sledi zaključak da i zemunice imaju više arhitektonskog, oblikovnog, estetskog i funkcionalnog sklada od bilo čega što ćeš ti ikada stvoriti, ako se uopšte, ne daj Bože, baviš arhitekturom.