Kontekstualizacija kubusa

I forma i materijalizacija Kuće Podfuščak zagrebačkih arhitekata Tomislava Ćurkovića i Zorana Zidarića asociraju na Miesove kuće Lange i Esters. Osnovna razlika između njih je u metodu građenja forme. Za razliku od adicije koju Mies koristi kako bi dobio razuđenu formu, Dva Arhitekta se ovde služe supstrakcijom – od bazične kubične forme oduzeti su pojedini delovi, te su tako dobijene velike ugaone terase i uspostavljen harmoničan odnos objekta sa dinamikom terena.

Kompaktni volumen kuće ujeden je sa više strana. Tako je iznad ulazne zone formirana otvorena terasa, na dvorišnom uglu oduzimanjem kroz oba nivoa nastaju natkrivena terasa u prizemlju i otvorena terasa na spratu, dok je kroz oba nivoa na strani objekta okrenutoj susedu formiran atrijum, ka kojemu je orijentisan značajan deo unutrašnjosti kuće – čitava dnevna zona u prizemlju, kao i hodnik na spratu.

Kuća sadrži tipično raspoređene funkcionalne zone – podrum sa garažom i servisom, prizemlje sa dnevnim funkcijama i noćnu zonu na spratu. Imajući u vidu da je kuća građena u masivnom sistemu, postignut je visok stepen otvorenosti horizontalnog plana prizemlja i povezanosti prostora po vertikali.

Enterijer je sveden i svetao, u kontrastu sa snažnom i rustičnom spoljašnjom opnom, zasnovan na modernističkoj artikulaciji površina i detalja. Pažljivo kadriranje i pozicioniranje prozora otvara unutrašnji prostor ka spoljnjem uz istovremeno čuvanje privatnosti. Kuća je otvorena prema dvorištu, a zatvorenija na svojim bočnim stranama, naročito prema bliskom severnom susedu, što je nadomešteno prostranim atrijumom.

Recikliranom, hromatski neujednačenom fasadnom opekom obložen je čitav volumen kuće, zbog čega ona deluje sigurno i robusno, a istovremeno toplo i poetično. Korišćenjem opeke u finalnoj obradi, arhitekti izražavaju kritički stav prema mahom nedovršenoj gradnji u neposrednom susedstvu, istovremeno se uklapajući u ambijent koji takva gradnja stvara.

Priredili: Dragan Marković & Kosta Mijić
Faktografija
ObjekatKuća Podfuščak
MestoZagreb (Hrvatska)
ProgramJednoporodična kuća
Površina400 m2
Godina2010.
AutorDva Arhitekta (Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić)
FotografijeRobert Leš

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja