_MG_3987

Plafonom do fleksibilnosti

Dom Vojske u Užicu, poput brojnih sličnih objekata u čitavoj Srbiji, tavori u centru grada napušten, zatvoren za javnost i bez sadržaja. U dogovoru sa vojskom, grad Užice 2011. godine preuzima zgradu od 2.400m2 razmenom prava korišćenja Doma vojske za potrebe Gradskog kulturnog centra i stanova za potrebe pripadnika Vojske Srbije.

Projekat rekonstrukcije celog objekta urađen je, ali je, pored toga što nije prilagođen potrebama savremenog kulturnog centra, za njegovu realizaciju potrebno daleko više sredstava nego što je na kraći rok dostupno. Stoga je prvi korak novoformirane institucije u rekonstrukciji objekta bio da se nekadašnji restoran pretvori u kafe Kulturnog centra, koji bi istovremeno imao i funkciju prostora za izložbe, konferencije, muzičke i slične događaje.

Iako se zgrada nekadašnjeg Doma vojske prostire na dva sprata i zauzima desetostruko veću površinu, prostor kafea od oko 200m2 u prizemlju predstavlja ključnu tačku u kojoj će, barem u prvo vreme, biti smeštena sva dešavanja kulturnog centra.

Osnovni cilj organizacije takvog prostora, premalog za potrebe koje treba da zadovolji, bila je multifunkcionalnost. U tome je mlada arhitektica Ružica Jovanović videla motiv da za težište intervencije uzme plafon, zamišljen kao raster šina koje bi omogućile prostoru neophodnu fleksibilnost. Upotrebom standardne potkonstrukcije za spušteni plafon sa malom inovacijom – okretanjem podužnih šipki tako da im je otvor ka dole – omogućava se korišćenje ovog rastera kao niza šina za klizeće panele. Ovim je postignuto da se izložbeni paneli brzo i jednostavno mogu smestiti na raster plafona, da se prostor može pregrađivati pomerljivim panelima, da se platno za projekcije može spustiti sa bilo kog dela prostorije i da je svaka intervencija u prostoru omogućena korisniku bez prisustva stručnih lica. Svako može da postavi svoju izložbu zahvaljujući alatima poput konopca, lanaca i kukica koje vise sa plafona.

Minimalnan budžet opredeljen za intervenciju bio je svojevrstan podsticaj i za inovativna rešenja nameštaja. Tako su tela stolova nastala od metalne konstrukcije plafona koji je srušen, dok su ploče stolova izrađene od lamperije koja je ranije oblagala zidove prostorije.

Uprkos uobičajenim teškoćama i kontradikcijama koje prate ovaj i slične projekte – a možda baš i zahvaljujući njima, autorka ovim projektom nudi sugrađanima alternativno dizajnirani prostor, koji im pruža mogućnost da u njemu aktivno učestvuju i prilagođavaju ga sebi.

Kosta Mijić
Faktografija
ObjekatKafe/galerija Gradskog kulturnog centra u Užicu
MestoUžice (Srbija)
ProgramGalerija i kafe
Godina2013.
Površina200 m2
Investicija3000€
AutorRužica Jovanović
FotografijeRelja Ivanić


011a
_MG_3868a
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja