Paviljon godišnjih izveštaja

Weekend Media Festival, jedan od najvećih regionalnih festivala komunikacija, marketinga i medija, održan je ove godine u napuštenoj fabrici duvana u Rovinju. Na ovom festivalu, u formi paviljona, Agencija Brigada predstavlila je višestruko nagrađivane godišnje izveštaje Adris Grupe, realizovanih tokom poslednjih 10 godina u saradnji sa uredom Bruketa&Žinić OM, čiji je Brigada deo.

Kroz intervenciju svedenog obima postignuto je višestruko uklapanje ambijentalnih i kontekstualnih vrednosti objekta starog industrijskog postrojenja i sadržaja godišnjih izveštaja Adris Grupe. Kroz preklapanje različitih nivoa čitljivosti, posetioci su u paviljonu imali prilike da u prolazu pogledaju prikazane ilustracije ili da se detaljnije upoznaju sa celokupnim izloženim materijalom, te steknu potpuniji uvid u rezultate višegodišnje saradnje Adris Grupe i B&Ž.

Paviljon je realizovan preklapanjem tri horizontalna sloja, te vizuelnom igrom proizvedenom njihovim prostornim odnosom.

Viseći slobodnostojeći cilindri, u kojima je smešten izabrani sadržaj svakog pojedinačnog godišnjeg izveštaja, činili su prvi sloj – strukturnu okosnicu paviljona. Svaki od njih predstavljao je jedan mikro svet, koji se kroz jasno uspotavljenu uređenost uklapao u složenu paviljonsku celinu.

Drugi sloj činila je tavanica od papira sa štampanim materijalom, koja je svojom strukturom i pozicijom stvarala reminiscenciju na istorijski kontekst fabrike, odnosno tradicionalnu tehniku sušenja listova duvana. Treći sloj činila su podna ogledala, istog oblika kao i viseći cilindri, koja su objedinjavala sva tri horizontalna nivoa i razmere prezentacije u celovit čulni doživljaj.

Kroz preklapanje različitih nivoa čitanja, u Adrisovom paviljonu Brigada nije stvorila samo jedan atraktivan prostor reprezentacije ove uspešne hrvatske kompanije, već je uspostavila i jedan složen dijalog između savremenih kulturnih stremljenja i istorijskog konteksta napuštene fabrike duvana u Rovinju, upotrebom svedenog arhitektonskog jezika.

Priredio: Dragan Marković
Faktografija
Objekat„Adris Paviljon“ na Weekend Media Festivalu
MestoRovinj (Hrvatska)
ProgramIzložbeni paviljon
Godina2013.
AutorBrigada
FotografijeDomagoj Blažević
VideoAdris Grupa


adris_wmf13_04
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (1)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


  • Rista
    02.11.2013

    Odlična podna vizura!