Pansion Larix

Prvi značajan izveden objekat mladog biroa SKBD iz Kluža, namenjen porodičnom i korporativnom turizmu – begu iz grada u prirodu, smešten je u prirodno okruženje zapadnih Karpata koji čine gole litice, zelena brda i livade, kao i reka sa jakim tokom. Tenzija između tih prirodnih formi uticala je kroz istoriju na lokalnu arhitekturu, stvarajući topologiju razbijene gradnje, koja potom postaje deo pejzaža. Pansion Larix takvu topologiju prenosi na nivo samog arhitektonskog objekta.

Osnovni cilj autora bio je stvaranje dijaloga između arhitektonskog prostora i bogatog pejzaža. Funkcionalni elementi (apartmani, recepcija, trpezarija, multifunkcionalni prostor, komunikacije i servisi) razmešteni su u niskom, linearnom objektu, kome su dobre vizure sa obe strane objekta omogućile dvostruku orijentaciju po osovini istok-zapad, tako da dva potpuno različita pejzaža postaju sastavni deo arhitektonskog prostora.

Kompoziciju pansiona gradi dinamičan odnos dva tipa prostora – javne funkcije i komunikacije čine kičmu objekta u vidu bele zidane kubične forme, kojoj su zatim prikačene pojedinačne drvene apartmanske jedinice sa kosim krovovima. Ovim usitnjavanjem je, pored individualizacije ličnog prostora gostiju, umanjen i utisak o veličini objekta od preko 1700m2.

Svaka smeštajna jedinica i svaki javni prostor izlaze bar na po jednu terasu, a glavna podužna komunikacija osvetljena je preko niza proširenja koja se otvaraju ka velikim terasama sa obe njene strane. Time su spoljašnji i unutrašnji prostor isprepleteni do te mere da čine jedinstvenu celinu.

Forma svakog od apartmana prati njegovu funkcionalnu šemu – niži sadrže po jednu sobu, dok viši uključuju i galeriju za spavanje, koja izlazi na sopstvenu krovnu terasu. Naizmenično ređanje različitih jedinica uz kičmu objekta i smena orijentacije nagiba njihovih kosih krovova daju objektu karakter nekakvog racionalizovanog linearnog naselja arhetipskih kuća.

Ograničen budžet za realizaciju objekta opredelio je autore da uzmu u obzir tradicionalne načine gradnje i angažuju lokalne izvođače, da koriste ograničen broj materijala radi smanjivanja troškova transporta i korišćenja znanja lokalnog stanovništva, te da iskoriste postojeće prirodne resurse u fazi korišćenja objekta, poput drveta i briketa za grejanje. Uprkos nesavršenostima u izvođenju nastalim korišćenjem primitivnih konstruktivnih metoda, izveden objekat predstavlja zadivljujuće dosledno sproveden koncept.

U vreme kada je gotovo sva kvalitetna rumunska arhitektura okrenuta neo-modernizmu, Pansion Larix predstavlja svojevrsnu avanturu u odnos prema lokalnom i tradicionalnom, koje reinterpretira savremenim arhitektonskim jezikom, čistom formom i iskrenom materijalizacijom, vešto izbegavajući citiranje tradicionalnih motiva.

Priredio: Kosta Mijić
Faktografija
ObjekatPansion Larix
MestoSub Piatra, region Alba (Rumunija)
ProgramPansion
Površina1725 m2
Godina2008.
AutorSKBD – Kim Attila, Adriana Diaconu, Tiberiu Bucsa, Andras Alpar
FotografijeDacian Groza
Širi dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja