ENOTA arhitekti - Ptuj kulturno-kongresni centar

Od dominikanskog manastira do savremenog kulturno-kongresnog centra

Zdanje dominikanskog manastira u Ptuju u Sloveniji ima utkanu u sebe istoriju dugu više od osam vekova. Od izgradnje manastira i crkve sa dolaskom Dominikanaca početkom 13. veka, put od zatečenog romanskog izraza do sačuvanog baroknog vodio je preko nekoliko faza gotike. Rasformiranje manastira pratile su brojne promene namene (od verske funkcije, preko socijalnog stanovanja, do bolnice i muzeja), što je, kao i menjanje stilova, ostavilo jakog traga u izgrađenoj strukturi. Ove promene najčitljviije su u volumenu broda, koji je u dominaciji baroka lišen apside, što je rezultiralo neobičnom izduženošću prostora.

Obnova i revitalizacija manastira kao savremenog kulturno-kongresnog centra podrazumevala je poštovanje strogih zaštitarskih uslova i davanje odgovora na programsko-tehničke izazove savremenih sadržaja. U prošlosti su manastiri bili kulturni i naučni centri, dok su u srednjem veku upravo crkve služile kao glavna mesta natrkivenih manifestacija, te je zbog sličnosti programa manastirski kompleks u velikoj meri odgovarao novoj funkcionalnoj šemi.

Studio Enota je u ovo bogato istorijsko i kulturno nasleđe integrisao funkcionalni prostor izrazito savremenog izraza. Pristup arhitekata sadržan je u stavu da je ključ uspešne obnove održanje funkcije objekta, da novi program treba da prezentuje njegov istorijski značaj i umetničku vrednost te da intervencija treba da bude usmerena tako da u budućnosti ne zahteva veće radove koji mogu narušiti postojeću strukturu.

Intervencija je fokusirana i ograničena na površinu koja ne skriva nove arheološke nalaze – pod. Ispod njega su smešteni svi odgovori na tehničke zahteve kongresno–kulturnog centra, od instalacija, preko grejanja i ventilacije, pa sve do osvetljenja i zvuka, i praktično samo obradom poda prostor je adekvatno odgovorio na potrebe savremenog sadržaja. Zidovi su lišeni kablova ili konstrukcija, i time slobodni za potrebnu dalju restauraciju, dok je objekat spreman za upotrebu.

Prostiranjem crnog masivnog poda kroz sve prostorije učvršćena je kontinualnost prostora i vizuelno objedinjeni različiti ambijenti koje odlikuje slojevitost istorijskih stilova. Crni dominantni pod istovremeno čini masivnu bazu još uvek nerestauriranim zidovima objekta, ističući time sirovu lepotu nasleđenog. Osvetljenje je difuzno i suptilno, čime je naglašen značaj vekovima starog enterijera, a obrada poda voskom daje mu satenasto sjajan završetak u kome se prelivaju dnevno svetlo i difuzno veštačko osvetljenje.

Stepenišna putanja do mesta za sedenje pruža jedinstven prostorni doživljaj – sprovodi posetioce od arheološkog nalazišta, preko prizemlja gotske katedrale do novootkrivenih detalja srednjevekovne arhitekture i završava sagledavanjem baroknog crkvenog broda sa visine.

Omaž prvobitnoj i ujedno najznačajnijoj nameni objekta, naglašen je u obradi glavne kongresne sale. Čisto belim površinama zidova i „umetnutim“ crnim elementima pojačan je kontrast između nove strukture i starog zdanja. Direktna inspiracija došla je iz prepoznatljivih boja Dominikanskog reda (crno-bela kombinacija karakteristična je za njihovu monašku odoru, gde je bela smatrana simbolom nevinosti a crna označavala skromnost).

Svedeni i smireni dizajn obnovljenog prostora komunicira snažnim i uverljivim arhitektonskim izrazom koji skladno integriše moderni sadržaj u vekovima staru opnu, čiju vrednost ističe.

Ljubica Slavković
Faktografija
ObjekatPtuj Performance Center
MestoPtuj, Slovenija
ProgramKongresni i kulturni centar
Godina2013.
Površina3.527 m2
AutorENOTA – Dean Lah, Milan Tomac, Polona Ruparčič, Andrej Oblak, Maruša Zupančič, Alja Černe, Tjaž Bauer, Petra Ostanek, Nuša Završnik Šilec, Nebojša Vertovšek
FotografijeMiran Kambič


ENOTA arhitekti - Ptuj kulturno-kongresni centar
ENOTA arhitekti - Ptuj kulturno-kongresni centar
ENOTA arhitekti - Ptuj kulturno-kongresni centarŠiri dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja