ORHIDELIA 02

Nova slovenačka arhitektura

Nova slovenačka arhitektura (New Slovenian Architecture) predstavlja skup kratkih video reportaža o nekoliko ključnih objekata savremene arhitekture sagrađenih u proteklih nekoliko godina na teritoriji Slovenije. Cilj ovog projekta, koji je u osnovi bio osmišljen kao izložbena postavka prikazane na Beogradskoj Nedelji Arhitekture 2013. godine, jeste da načini uporedni prikaz stanja savremene arhitektonske prakse u Sloveniji, te ponudi paralelno čitanje odnosa arhitekte, klijenta, projektnog zadatka i onoga što je stvarno sagrađeno, kroz samostalni interpretativni okvir najznačajnijih slovenačkih arhitekata.

U ovim video reportažama, u formi kratkih razgovora i na engleskom jeziku, arhitekte iz tri slovenačka biroa (Bevk/Perović, Enota i Sadar+Vuga) govore o svojim projektima, ukazujući na konceptualna polazišta rada, kao i programske, konstruktivne i estetske karakteristike prikazanih realizacija. Video serijal i izložbenu postavku osmislili su i realizovali Damir Kovačić i Dejan Radić.


Bevk/Perović

Socijalno stanovanje Sotočje

U prilogu o projektu socijalnog stanovanja Sotočje, Vasa Perović govori o odnosu državnog i privatnog partnerstva koji je u snažnoj meri uticao na razvoj ovog stambenog kompleksa. Govori se i o odnosu nove i nasleđene gradske strukture, domišljatosti u primeni različitih projektantskih strategija za ostvarivanje najvećeg komfora uz najmanju potrošnju, kao i o unutrašnjoj organizaciji objekata i njihove spoljašnje oblikovnosti, te urbanističke kompozicije kompleksa.


Bevk/Perović

Kongresni centar Brdo

U prilogu o Kongresnom centru Brdo, Vasa Perović govori o odnosu nove arhitektonske intervencije i postsocijalističkog konteksta grada Kranja. Značajan deo razgovora usmeren je na političku pozadinu projekta i odnose Slovenije i Evropske Unije koji su uslovili izgradnju kongresnog centra. Perović ukazuje i na kratak vremenski period za koji je projekat kongresnog centra morao biti isprojektovan i izgrađen, a koji je bitno odredio mnoga njegova svojstva.


Enota

Hotel Sotelia

Dean Lah govori o uvođenju prirodnih sistema (organske repeticije, kamuflaže…) u osnove arhitektonskog projektovanja i rezultatima njihove primene na uređenje hotelskog kompleksa Sotelia. Dean takođe govori o saradnji sa naručiocem projekta, čiji su zahtevi u izvesnoj meri načinili zaokret u idejnim polazištima projektanata, naročito u pogledu pojavnosti hotela. U razgovoru se skreće pažnja i na različite oblike odnosa arhitekture i prirode, a ovde konkretno u cilju što intezivnijeg utapanja objekta u predeo.


Enota

Orhidelia Wellness Centar

O projektu Orhidelia Wellness Centra Dean Lan govori kao o prostornom događaju u kom su se složena geometrija, obimni program i ograničeni budžet za izgradnju uklopili u arhitekturu višestruke čulne senzualnosti. Lah ukazuje na to da je jedan od ključnih momenata projekta bilo rešavanje konstruktivne logike izlomljenog krova, koji ujedno jeste nosilac oblikovnosti ovog projekta.


Sadar + Vuga

Sportski centar Stožice

Arhitekte Jurij Sadar i Boštjan Vuga raspravljaju o karakteru novog sportskog objekta kao akcentu u višenamenskom kompleksu, velike razmere u poređenju sa ukupnom strukturom grada u kome se nalazi. Takođe, arhitekte govore o ideji hibridnog pristupa ujedinjavanja više pojedinačnih delova kompleksa u jednu celinu, naglašavajući dinamičnost njegovog kompozicionog sklopa ali i estetike koja proizilazi iz ovakvog pristupa projektovanja.


Priredio: Dragan Marković / Izvor: Gradologija


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja