Pikselizacija gradskog bloka

Struktura gradskog bloka evropskih gradova se menjala tokom istorije, sve do racionalizacije kompaktne ošupljene forme kompresovanog urbaniteta u dvadeset prvom veku. Na toj novoj koncepciji je zasnovan i multifunkcionalni Importanne centar koji su projektovali sarajevski arhitekti iz studija Non stop.

Pozicioniran na glavnoj saobraćajnoj arteriji u centralnom delu Marijin dvora, ovaj kompleks spaja elemente tradicionalnog i novog Sarajeva. Kombinujući različite urbane strukture, kompresovani gradski blok povezuje piksele stare orijentalne gradske mahale, statičnog klasicističkog austro-ugarskog bloka i dinamične modernističke gradske matrice dvadesetog veka.

Importanne centar čini osam kula koje su međusobno povezane vertikalnim baštama i tzv. fasadnim ugrizima koji simbolički predstavljaju mesta mogućeg povezivanja pojedinačnih vertikala, formirajući strukturu urbanih puzli – pikselizovanog gradskog bloka.

U programskom smislu objekat je definisan kao poslovni centar koji obuhvata kancelarijske prostore, hotel, stanovanje, trgovački centar i podzemnu garažu. Uvažavajući i urbani i programski kontekst, objekat je formiran od osam vertikalnih volumena, koji su spojeni u jednu celinu formirajući multiblok. Kancelarijski prostori, stanovi/apartmani i hotel su smešteni u vertikalama, koje su povezane zajedničkom bazom sa tri nivoa podzemnih garaža i tri nadzemna trgovačka nivoa. Zahvaljujući sistemu vertikalnih i horizontalnih komunikacija, omogućen je čitav niz funkcionalnih međupovezivanja u okviru kompleksa, u skladu sa zahtevima tržišta i korisnikâ.

Svaki toranj ipak predstavlja poseban funkcionalni i oblikovni entitet koji je sa ostalima spojen kompaktnim ozelenjenim terasama i vertikalnim fasadnim baštama, nadoknađujući time odsustvo zelenila u gusto izgrađenom gradskom bloku. Estetika svakog od njih izražena je kroz ritam fasadnih otvora, boju fasadnih ploča kao i poziciju fasadnih ugriza. Na ovaj način je postignuta dinamična povezanost, interakcija i komunikacija između podeljenih, a ipak međusobno integrisanih segmenata urbanog multibloka.

Jedan od zadataka današnjih arhitekata je i kontekstualizacija urbanog tkiva evropskih gradova, posebno važan za gradove koji su često prolazili kroz različite faze transformacijâ svoje urbane i sociološke strukture. Autori Importanne centra kreirali su novi operativni gradski blok koji zadovoljava programske i prostorne potrebe savremenog društva i želju investitora za racionalizacijom korišćenja gradskog zemljišta i prostora. Rezultat je arhitektura koja kombinuje različite prostorne, programske, ekonomske i kulturološke aspekte, koji svojim međusobnim prožimanjem grade nove oblikovne, prostorne i funkcionalne tipologije.

Priredio: Nebojša Antešević
Faktografija
ObjekatImportanne centar
MestoSarajevo (Bosna i Hercegovina)
ProgramMultifunkcionalni poslovni centar
Površina44.800 m² (1. faza)
Godina2010. (1. faza)
AutoriStudio Non stop / Sanja Galić-Grozdanić, Igor Grozdanić
Saradnici: Edin Avdibegović, Hasnija Kazić, Ilhana Poplata, Jasmina Topčagić
FotografijeSandro Lendler


Dijagram – operativni blok

Fasade unutrašnjih zelenih atrijuma

“Fasadni ugrizi”
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (1)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


  • Jovan Petrovic
    11.01.2013

    Odlicno!