naslovna 3

Neprekinuti kontinuitet građene sredine

U poslednjih petnaestak godina, svedoci smo učestalog raspisivanja javnih arhitektonsko-urbanističkih konkursa u Hrvatskoj. Tako su i početkom 2009. godine, u jeku razvoja arhitektonske scene, Grad Zadar i Društvo Arhitekata Zadra (ZDA) raspisali urbanističko-arhitektonski konkurs za Paterno uređenje Trga Petra Zoranića u Zadru. Među ukupno petnaest prijava pristiglih na konkurs, prva nagrada dodeljena je rešenju koje potpisuje autorski dvojac Kostrenčič-Krebel Arhitekti.

Rešenje složenog odnosa graditeljskog nasleđa i savremene arhitektonske intervencije sprovedeno je uvezivanjem tri osnovne projektantske odluke. Prvo, aheologiju i istoriju trga uključiti u njegov svakodnevni život, a ne izolovati ih u obliku muzeja na otvorenom. Drugo, geometrijski nepravilnost prostora dovesti u ravnotežu jedinstvenom kontinualnom površinom koja povezuje sve različitosti istorijskih, ambijentalnih i namenskih delova trga u jedinstvenu celinu. I treće, urbani mobilijar tretirati kao sastavni deo trga a ne kao pojedinačne elemente u prostoru.

Kao proizvod sinergije te tri projektantske odluke, prostor trga se tretira topografski a ne tipološki. Stvaranjem glatke i protočne površine koja povezuje različite delove tradicionalnog gradskog centra, te različitom materijalizacijom i otvaranjem prozora u prošlost, ovakva artikulacija trga uravnotežuje odnos između savremenog i prošlog, kao i potreba modernog čoveka i nasleđenih materijalnih tragova njegovih predaka.

Zbog složenosti realizacije nagrađenog rešenja i namere da se trg u što većoj meri ostvari onako kako je to orginalnim konkursnim predlogom zamišljeno, izgradnja trga trajala je čitave dve godine umesto planiranih šest meseci, pa je trg konačno otvoren tek 2013. godine.

Glavni kvalitet gradskih trgova kao nosilaca urbanog života zasniva se, sa jedne strane, na ostvarivanju kontinuiteta lokalne zajednice i nasleđene urbane strukture, te na njihovoj otvorenosti prema prihvatanju novih kulturnih, prostornih i događajnih scenarija, sa druge. Pored toga što predstavlja primer napora da se osnovna ideja nagrađenog konkursnog rada sprovede u celosti, Trg Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića u Zadru stvorio je novu pozornicu za svakodnevni život savremenog mediteranskog grada, u kome se istorijsko i aktuelno, nasleđeno i novostvoreno međusobno organski prožimaju kroz arhitekturu javnog gradskog prostora.

Dragan Marković
Faktografija
ObjekatArhitektonsko-urbanističko uređenje Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića
MestoZadar (Hrvatska)
ProgramJavni gradski prostor
Površina2900 m2
Godina2009-2013.
AutorAleksandra Krebel i Alan Kostrenčić
FotografijeDamir Fabijanić


Trg u Zadru - Fotografija: Damir Fabijanić
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja