Natječaj za vizualni identitet Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

Studentska organizacija Asocijacija studenata arhitekture pod pokroviteljstvom Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu provodi javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Cilj natječaja je da podstakne sve potencijalne učesnike da svojom kreativnošću doprinesu što kvalitetnijem i originalnijem rješenju koje će vizualno identificirati Arhitektonski fakultet Univeziteta u Sarajevu.

Zadatak konkursa je izrada logotipa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Rješenje mora biti originalno djelo autora i ne smije sadržavati dijelove drugog autorskog djela. Otali kriterij za izbor je stepen promišljenosti natječajnog rada, kreativnost i prepoznatljivost rješenja, usklađenost s karakterom djelatnosti i identitetom institucije i aplikativnost rješenja u različitim medijima.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju svi studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Bosni i Hercegovini (autor-student ili grupa autora – studenata). Natjecaj je anonimni i svaki autor ili grupa autora ima pravo prijaviti maksimalno dva rada. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda niti njihovi neposredni suradnici.

ROKOVI

Početak natječaja 01.12.2014.
Rok za postavljanje pitanja 08.12.2014.
Rok za predaju natječajnih radova 05.01.2015.
Rok za izbor pobjedničkih radova 12.01.2015.

Ponuđena rješenja autori trebaju poslati u elektronskom obliku na adresu logo@af.unsa.ba do ponoći 05.01.2015. godine.

ŽIRI

Ognjenka Finci, dia
Bojan Hadžihalilović,grafički dizajner
Mladen Burazor, dia
Adnan Pašić, dia
Ena Hadžić, studentica

Svi učesnici natječaja prihvataju propozicije natječaja. Ocjenjivački sud ima mogućnost da nastavi suradnju sa autorom ili grupom autora rješenja odabranog za realizaciju, ili da za nastavak rada na odabranom rješenju predloži raspisivaču da angažira treća stručna lica.

NAGRADE

Fond za nagrade iznosi 1.000,00 KM. Broj nagrada i pojedinačne iznose će odrediti Ocjenjivački sud rukovodeći se usvojenim kriterijima.

INFO

Autori mogu naći bitne informacije o fakultetu na web adresi fakulteta, www.af.unsa.ba.
Više o konkursu možete naći ovde.

1a


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja