02_tn

Šetnjom preko Miljacke

Na javnom konkursu koji je 2007. godine raspisala Asocijaciji arhitekata Sarajeva, odabran je projekat autora Adnana Alagića, Amile Hrustić i Bojana Kanlića, tada studenata druge godine produkt dizajna na sarajevskoj Akademiji likovnih umjetnosti.

Pešački most nastao je iz potrebe da se povežu, ožive i obogate sadržaji na obalama reke Miljacke i omogući uvođenje novih sadržaja primerenih najužem urbanom jezgru. Obala Maka Dizdara je obnovom šetališta i izgradnjom mosta značajno obogatila urbani ambijent, te je uz projekat za uređenje obližnje Radićeve ulice kao pešačke zone bez kolskog saobraćaja, uspostavljen balans između leve i desne obale reke.

Naziv mosta Festina Lente (lat. požuri polako) predstavlja poveznicu te latinske izreke i koncepta mosta – brzi prelazak preko reke, veza, prečica i nastavak pešačke zone obalâ Kulina Bana i Maka Dizdara koje se susreću na mostu i međusobno se prepliću stvarajući zajedničko mesto usporavanja – susreta, viđenja, čekanja.

Sa željom da most postane novi simbol grada, evoluirao je tokom projekta od svog najjednostavnijeg oblika – ”trake mosta”, odnosno linije koja spaja dve obale, da bi zatim na njegovoj sredini nastao heliks koji simbolizuje kapiju kao tradicionalni element bosanske arhitekture i gradova. Heliks, kapija mosta, predstavlja izlazak iz nečega i ulazak u nešto – u ovom slučaju prelazak u prostor Akademije i prostor umetnosti. Heliksom na sredini mosta se takođe žele prolazniku približiti prostor i događaji (prvenstveno izložbe) Akademije, ističu autori projekta.

Prelazak preko mosta predstavlja poseban doživljaj, kako zbog njegovog specifičnog izgleda i načina korišćenja, tako i zbog vizura koje su pružaju sa njega duž Miljacke i prema fasadama obodnih ulica. Povezujući profano i duhovno, središnji spoj na mostu čini ulaznu kapiju za obe strane reke stvarajući novo urbano mesto ispred hrama umetnosti – Akademije likovnih umjetnosti, nekadašnje crkve izgrađene u vreme bečke secesije. Kada se most posmatra s desne obale, iz Radićeve ulice, uočavaju se samo delovi objekta Akademije, tako da most daje impuls posmatraču da pređe preko njega i sagleda objekat u celini.

Most dužine 38m i širine 4-7m izrađen je od čelične konstrukcije i obložen aluminijskim pločama – talpama. Ograda je od lameliranog stakla sa drvenim rukohvatima, a u okviru nje je postavljena LED rasveta. U središnjim savijenim delovima mosta nalaze se dve drvene klupe, koje tvore svojevrsni urbani čardak iznad Miljacke.

Značaj ovakvog projekta u gradu treba prvenstveno posmatrati u smislu njegove osnovne namene – poboljšanje osnovnih urbanih fukcija korisnikâ grada, što se odmah po otvaranju mosta moglo i zaključiti. Oživljavajući zapostavljeno gradsko šetalište na obalama Miljacke novim simbolom Sarajeva, most je značajno doprineo obnovi i unapređenju gradskog ambijenta.

Priredio: Nebojša Antešević
Faktografija
ObjekatMost Festina lente
MestoSarajevo (Bosna i Hercegovina)
ProgramPešački most
Dužina38m
Godina2012.
AutorAdnan Alagić, Bojan Kanlić & Amila Hrustić
FotografijeLjubaznošću autora projekta


04_tn
Festina lente
07_tn
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja