Studio Non Stop

Monografija Studio Non Stop autora Hansa Ibelingsa, istaknutog holandskog kritičara i teoretičara arhitekture, objavljena je u Amsterdamu 2012. godine od strane njegove nove izdavačke kuće, The Architecture Observer. Knjiga predstavlja doprinos promociji savremene bosansko-hercegovačke arhitekture izražene optimizmom dvoje arhitekata, Sanje Galić-Grozdanić i Igora Grozdanića, te njihovih saradnika.

Knjiga obuhvata deset projekata – realizacijâ, idejnih i konkursnih radova – različite tipologije i namene iz perioda od 1996. do 2010. godine. Uvodnim poglavljem pod nazivom Ambijent arhitekture, Ibelings analizira uslove i kontekst u kome arhitekti deluju, te metodologiju koju primenjuju i poruku koju šalju svojom arhitekturom.

Nakon završenih studija arhitekture na Sarajevskom univerzitetu, Sanja i Igor su prvu praksu stekli u ambijentu postmodernističke arhitekture osamdesetih godina. Početak rata u BiH zaustavio je kratkotrajan rad u novoosnovanom birou, te su potražili utočište u inostranstvu. 1999. godine se vraćaju i osnivaju vlastiti Studio Non Stop u ratom razorenom Sarajevu, u izdeljenoj i krhkoj Bosni i Hercegovini u kojoj se, prema Ibelingsu, vrednost arhitekture i uloga arhitekte moraju do izvesne mere ponovo konceptualizovati. Studio Non Stop je u takvom društvenom kontekstu izabrao pristup koji ima kohezivnu snagu i izražen optimizam za boljim ambijentom.

Koristeći znanje i standarde koje su stekli u inostranstvu, kombinujući ga sa balkanskim temperamentom, Sanja i Igor kroz arhitekturu iskazuju svoju bliskost lokalnom ambijentu i kontekstu, posebno projektima u i oko Sarajeva. Ibelings ističe kako po načinu stvaranja savremene arhitekture, oni idu stazama najpoznatijeg bosanskog moderniste, arhitekta Juraja Neidhardta. Ono što povezuje rad Neidhardta i Studia Non Stop su ambijent, lokalna tradicija i arhitektura koja nije otuđena od konteksta.

Veza i kontinuitet sa prošlošću nalaze odraz i u nazivu biroa, koji kako kaže Ibelings nije proizvoljno odabran. Iz lokalnog ambijenta proističu mnogi motivi koji se pojavljuju u njihovim projektima. Forma, materijalizacija, funkcija, čak i nazivi projekata, iskazuju njihovu intervenciju u kontekstu.

Osnivači biroa, sa dosta iskustva, ne smatraju arhitekturu univerzalnom, apstraktnom niti autonomnom, već pre specifičnom, konkretnom i heteronomnom. Arhitektura ne nastaje da bi bila dovoljna sama sebi, ona je uvek deo složene društvene, ekonomske i kulturološke strukture. Ova monografija predstavlja upravo projekte koji čine poveznicu narušene strukture bosanskog konteksta nastavljajući njegov suštinski kontinuitet.

Tekst: Nebojša Antešević
Faktografija
NaslovSTUDIO NON STOP
AutorHans Ibelings
IzdavačThe Architecture Observer (Amsterdam/Montreal)
Godina2012.
Jezikengleski
ISBN978-90-819207-1-1


Monografija Studio Non stop
Monografija Studio Non stop
Sanja i Igor Grozdanić

Sanja i Igor Grozdanić
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja