Modernizacija – Danas: otvoreni kolegijum u okviru projekta Nedovršene modernizacije

Nakon Maribora, Beograda, Zadra, Ljubljane, Sarajeva, Cetinja, Skopja i Tirane, izložba Nedovršene modernizacije biće postavljena u Gliptoteci HAZU u Zagrebu od 24.1. do 17.2.2014. 25. januara će u prostoru Glipoteteke biti održan i Otvoreni kolegijum, niz panel-diskusija čiji koncept i tematske celine možete pročitati u nastavku:

Istraživački projekat Nedovršene modernizacije – između utopije i pragmatizma analizirao je procese urbanizacije regije u periodu socijalizma, te naznačio neke od fenomena i učinaka koje je ta urbanizacija imala i nakon raspada države 1991. U fokusu istraživačkog projekta su velike akcije urbanih proširenja, transformacija, infrastrukturnog opremanja i zasnivanja novih gradova ostvarenih približno od početka 1950-ih do sredine 1970-ih, koje su snažno uticale na urbane fizionomije gradova i promene načina života u regiji.

Umesto istorizacije i pasivnog pogleda unazad, simpozijum će se kritički osvrnuti na modernističku arhitekturu i urbanu okolinu nastalu u periodu socijalizma iz perspektive njene aktuelnosti. Kako modernistička arhitektura danas radi, kako se doživljava i tumači, kakvu joj budućnost treba planirati? Projekat Nedovršene modernizacije će poslužiti kao podloga za aktuelnu i interdisciplinarnu diskusiju o pitanjima prostora nasleđenog od modernizacije sprovođene tokom socijalizma u njegovom današnjem stanju i statusu.

Naglasak simpozijuma je na živom dijalogu i interakciji govornika panela i svih učesnika:

- Arhitekata i urbanista – protagonista modernizacije regije, kako bi aktivno učestvovali u diskusijama iz perspektive neposrednog iskustva: Vinko Uhlik, Josip Uhlik, Krešo Ivaniš, Ivan Čižmek, Neven Kovačević, Boško Budisavljević, Boro Doklestić, Zoran Hebar.

- Interdisciplinarnih naučnika i intelektualaca raznih generacija koji ne dolaze iz polja arhitekture, ali su angažovani u problematici kojom se bavio projekat Nedovršene Modernizacije i koji će s arhitektima-istraživačima na projektu izneti kratke uvodne stavove na tematskim panelima kolegijuma.

- Kulturne, znanstvene i druge zainteresirane javnosti.

TEMATSKI PANELI

Institucionalni okvir i urbanistička modernizacija
Moderira Marko Sančanin

Dok su estetski, funkcionalni i drugi uže disciplinarni aspekti arhitekture i urbanizma tokom socijalizma dosegli razmjerno visoku razinu, usprkos deklarativnom samoupravnom usmjerenju, zaostao je razvoj kulture participacije i transparentnosti donošenja odluka u politikama prostora. Usprkos visokom utjecaju urbanističke i arhitektonske struke, taj utjecaj nije „poopćen“ nego je ostao privilegija sprege strukovno-tehnokratskih i političko-birokratskih elita. Koja je bila ideološka i operativna uloga institucija u dometima modernizacije i distribuciji moći? Kako je institucionalno provođena modernizacija? Koliko je uspjela? Možemo li iskoristiti tragove strukturne modernizacije u odnosu na današnje stanje naših urbanističkih institucija ili institucija uopće?

Modernizacija i njena druga strana
Moderira Dubravka Sekulić

Modernizacijski procesi se uobičajeno tumače temeljem razmatranja središnjih procesa i njihovih učinaka. No, ti procesi za sobom povlače i popratne pojave koje mogu imati jednako važan značaj. Tako su planska urbanizacija i opća modernizacija inducirale deregulirano širenje gradova i imale utjecaj na transformaciju nekad ruralnih okoliša (poput onih na obali) u nove socio-urbane oblike. Kakav je odnos „središta modernizacije“ i „rubnih“ procesa, te koja su njihova svojstva?

Modernizacija i urbani identiteti
Moderira Vladimir Kulić

Mjerilo modernizacijskih zahvata u socijalizmu bilo je izuzetno veliko, pogotovo u usporedbi s ranijim fazama urbanizacije regije, te je radikalno je promijenilo fizionomiju i urbane dinamike okoline. Modernistička arhitektura i urbanizam su ostavili vrlo različite tragove: od projekata obilježenih velikim simboličkim značajem, do generičkog, „anonimnog“ okoliša. Tako]er, oni su djelovali i kao posrednici između univerzalističke, internacionalne kulture i lokalnih identiteta. S vremenom projekti mijenjaju svoj status i simboličke konotacije. Što možemo saznati iz prezentacije i recepcije arhitekture i urbanizma u drugim medijima? Koji je kulturni i identitetski status modernizma danas?

Modernizam i prakse svakodnevice
Moderira Dafne Berc

Modernistička arhitektura i urbanizam važan su dio urbane infrastrukture koji se koristi kroz više generacija i danas je moguće preciznije iščitati njihov utjecaj. Kako se produkti socijalističke modernizacije koriste danas, kakve su njihove performanse u aktualnim društvenim okolnostima i unutar konteksta izmijenjenih životnih običaja i praksi svakodnevice?

Modernizam kao aktivna baština
Moderira Dinko Peračić

Modernistička arhitektura i urbanizam već su prošli kroz period starenja, a u nekim slučajevima i vidovima i zastarijevanja, kako u fizičkom tako i programskom smislu. I dok dio modernističkog kulturnog naslijeđa zahtijeva valorizaciju i zaštitu, dio traži i aktivnu i kreativnu prilagodbu novim okolnostima i zahtjevima. Kako pristupiti revitalizaciji naslijeđa modernizacije i postojeće resurse prilagoditi suvremenim potrebama?

nedovrsene modernizacije
Nedovršene modernizacije

Nedovršene modernizacijeUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja