Međunarodni konkurs za Umetničku galeriju Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu (Aluartforum)

Sveučilište u Zagrebu, u saradnji sa Udruženjem hrvatskih arhitekata (UHA), raspisalo je međunarodni, jednostepeni, za realizaciju, otvoreni konkurs za izradu arhitektonsko–urbanističkog rešenja Umetničke galerije Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu ALUARTFORUM.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe, uz uslov da je najmanje jedan autor konkursnog rada ovlašćeni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI

Rok za predaju konkursnih radova je 31. mart 2014. Učesnici imaju pravo postavljati pitanja do 18. februara.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispe najmanje 6 radova koji odgovaraju uslovima konkursa, biće dodeljene sledeće nagrade, u bruto iznosu:

1. nagrada – 113.400 kn (oko 15.000€)
2. nagrada – 68.040 kn (oko 9.000€)
3. nagrada – 45.360 kn (oko 6.000€)

ŽIRI

prof. Peter Zumthor, dipl.ing.arh., predsednik
prof. Bojan Baletić, dipl.ing.arh., podredsednik
red.prof.art Peruško Bogdanić,
red.prof.art Slavomir Drinković,
prof. Dražen Juračić, ovl.arh.,
prof. Francisco Mangado, dipl.ing.arh.,
prof. Veljko Olujić, ovl.arh.

PODLOGE

Konkursne podloge mogu se naručiti, uz ostavljanje ličnih podataka, radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J.Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/5509705, fax: 01/481 6197, e-mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe, podloge se dostavljaju putem e-maila ili poštom uz plaćanje naknade poštanskih troškova ili podižu u Udruženju hrvatskih arhitekata. Konkursne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16h u UHA-i.

Izvor i više informacija: DAZ
Opšti uslovi konkursa: link

ALU-ortofoto-naslov
ALU blok


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja