Međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za područje Delte i Luke Baroš u Rijeci

Lučka uprava i Grad Rijeka, u saradnji sa Društvom arhitekata Rijeka (DaR) raspisali su međunarodni jednostepeni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja uređenja područja Delte i Luke Baroš u Rijeci.

Cilj konkursa je dobijanje kvalitetnih urbanističko-arhitektonskih, oblikovnih, funkcionalnih i ekonomičnih predloga rešenja za odabir najpovoljnijeg modela transformacije područja Delte i Luke Baroš u Rijeci iz izolovanog lučkog područja u integrisani prostor razvoja grada. Nagrađeni radovi predstavljaće stručne podloge koje će poslužiti za izradu dokumentacije prostornog uređenja.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe, bez obzira na mesto sedišta/prebivališta, s tim da individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednog ovlašćenog arhitekta upisanog u imenik ovlašćenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI

Rok za predaju konkursnih radova je 22. oktobar 2013. Učesnici imaju pravo postavljati pitanja do 26. jula 2013, a žiri će završiti sa radom najkasnije do 25. novembra 2013.

PODLOGE

Kompletne konkursne podloge (Opšti uslovi, Programski zadatak i Podloge) dostupne su od 9. jula 2013.g na web stranici konkursa. Podloge su besplatne. Sve ostale informacije učesnici mogu dobiti putem maila natjecaj@d-a-r.hr.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispe najmanje 10 radova, biće dodeljene 3 jednakovredne prve nagrade u neto iznosu od 200.000,00 kn (oko 26.500 €)

ŽIRI

Elia Zenghelis, arhitekt, GRE
Srđan Škunca, Grad Rijeka, arhitekt, HR
Vedran Mimica, arhitekt, HR/USA
Pippo Ciorra, arhitekt, ITA
Vasa Perović, arhitekt, SLO
dr.sc.Vlado Mezak, Lučka uprava Rijeka, direktor, HR
Maroje Mrduljaš, arhitekt, HR

Izvor i više informacija: web stranica konkursa

Delta Rijeka
fotomontaza-delta01
fotomontaza-delta02


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja