14-15. maj 2014.

Međunarodna konferencija sa izložbom S.ARCH Održiva arhitektura

U Beogradu će 14. i 15. maja 2014. godine u hotelu Hyatt Regency biti održana međunarodna konferencija sa izložbom S.ARCH sa temom Održiva arhitektura. Pokrovitelj skupa je DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen / Nemačko društvo održive gradnje), a konferencija je namenjena arhitektama i inženjerima iz oblasti građevine i energetike, investitorima, izvođačima radova, studentima…

Želja organizatora je da zajedno sa međunarodnim ekspertima sa iskustvom na polju održive arhitekture kroz skup S.ARCH skreneu pažnju na ovu temu, animiraju javnost i u dijalogu sa domaćim arhitektama i stručnjacima stvore platformu za razmenu znanja, iskustva i ideja.

Konferenciju će činiti: predavanja po pozivu, u kojima će eminentni predavači u prezentacijama dati prikaz pristupa održivoj arhitekturi, predstaviti referentne planirane i realizovane projekte širom sveta; izložba, gde će učesnici konferencije imati mogućnost da prikažu svoje radove iz oblasti održive arhitekture; i diskusija, gde će u posebnoj sesiji autori imati priliku da sa predavačima i ostalim učesnicima konferencije prodiskutuju izložene projekte.

Pozvani predavači:

Philippe Rahm (Philippe Rahm architectes, Pariz – Francuska)
Martin Haas (haas cook zemmrich STUDIO2050 / DGNB, Štutgart – Nemačka)
Eike Roswag (Ziegert | Roswag | Seiler Architekten Ingenieure, Berlin – Nemačka)
Mirco Tardio (DjuricTardioArchitectes, Pariz – Francuska)
Nicola i Adelaide Marchi (Marchi Architectes, Pariz – Francuska)
Hugo Berenguer (Rafael de La-Hoz Arquitectos, Madrid – Španija)
Boštjan Vuga (Sadar+Vuga, Ljubljana – Slovenija)
Einar Jarmund (Jarmund/Vigsaes AS, Oslo – Norveška)
Ion Enescu (ATELIERS 115, Boulogne – Francuska)
Luca Francesco Nicoletti (STUDIO NICOLETTI ASSOCIATI, Rim – Italija)
Belinda Tato / Jose Luis Vallejo (ecosistemaurbano, Madrid – Španija)
Saša Randić (Randić i suradnici, Zagreb – Hrvatska)
Milica Jovanović Popović (Arhitektonski fakultet, Univerzitet Beograd – Srbija)
Branislav Mitrović (MITarh arhitektonski studio / Arhitektonski fakultet, Univerzitet Beograd – Srbija)

Teme koje će konferencija pokriti uključuju: Proces projektovanja i studije slučaja / Evaluacije učinka; Zgrade sutrašnjice; Transformacija gradova ka budućnosti; Put prilagodljive arhitekture; Izazovi obnavljanja zgrada; Energetska efikasnost i ušteda / Tehnologije gradnje; Dizajn u korak sa životnom okolinom / Ekološki uticaj materijala; Edukacija i trening; Sertificiranje – Uslovi, procesi i aspiracija.

Programski odbor konferencije čine Marina Stošić (Nemačka), Philippe Rahm (Francuska), Martin Haas (Nemačka), Milica Jovanović-Popović (Srbija), Branislav Mitrović (Srbija)

Prijave radova za izložbu mogu se dostaviti organizatoru najkasnije do 15. februara 2014. na adresu: s.arch@renecon.rs. Za detaljnije informacije posetite web-stranicu konferencije.

sarch


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja