Međunarodna arhitektonska radionica 2014: Rehabilitacija napuštenih i umirućih sela u Srbiji

Ove godine u maju, po prvi put u Srbiji, nevladina organizacija Arhitektura za Kulturu (Architecture for Culture), koja je posvećena istraživanju socijalnih i kulturoloških pitanja kroz arhitekturu, u saradnji sa Arhitektonskim Fakultetom Univerziteta Politecnico di Milano, organizovala je međunarodnu arhitektonsku radionicu u Vojvodini. Univerzitet na ovom projektu sarađuje sa Departmanom za Arhitekturu i Urbanizam FTN u Novom Sadu. Partner ovog događaja je i fondacija Terra Panonica iz Mokrina, na čijem imanju se radionica i odvijala.

Ambasada Italije u Beogradu zvanično je podržala ovaj događaj. Tim povodom, Arhitektura za Kulturu postala je članica udruženja Asociјaciјe italiјanskih i srpskih naucnika i istrazivaca – AIS3.

28 studenata, od kojih je 9 sa novosadskog FTN i 19 sa Milanske politehnike a istovremeno iz zemalja širom sveta, pohađali su radionicu kako bi pronašli rešenje za depopulaciju sela u ruralnim delovima zemlje. U tome im je pomagao tim od dva profesora–mentora sa pomenuta dva fakulteta, Oliviero Godi i Jelena Atanacković-Jeličić i dve asistentkinje – Marijana Zorić i Staša Radmilović iz Milana.

Srbija se, de facto, susreće sa novom dinamikom migracija ljudi unutar zemlje; posledice ovih promena su gubitak poslovnih mogućnosti i opadanje kvaliteta života u manjim sredinama, što uzrokuje lagani, ali konstantan odliv stanovništva u veće gradske centre, gde nastaje borba za započinjanje novog života. Ovaj proces stvara tenzije i povećava siromaštvo u velikim gradovima kao što su Beograd i Novi Sad.

Upravo iz ovih razloga, cilj radionice bio je pronalaženje novih programa, aktivnosti i rešenja koji bismo vratili život ovim naseljima. Cilj je ne samo povratak starosedelačke populacije, već i stvaranje prilika koje bi privukle nove generacije doseljenika u ove revitalizovane mikro-ekonomije.

Učesnici radionice su proveli 7 dana intezivno radeći na datom zadatku. Kroz svoje projekte studenti su ponudili nova i provokativna rešenja za revitalizaciju umirućih sela u Srbiji, sa ciljem da se ova tema konačno aktuelizuje i probudi svest javnog mnjenja.

Imanje Terra Panonica u Mokrinu na kojem se održala prva Internacionalna Arhitektonska Radionica – Rehabilitacija umirućih i napuštenih sela Srbije

Imanje Terra Panonica u Mokrinu na kojem se održala prva Internacionalna Arhitektonska Radionica – Rehabilitacija umirućih i napuštenih sela Srbije

Poslednja radna noć - priprema za završne prezentacije

Poslednja radna noć – priprema za završne prezentacije
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja