Letnja škola arhitekture u Baču

Letnja škola arhitekture je naučno-obrazovni projekat u organizaciji strukovnog udruženja Grupa arhitekata. Održava se u Baču, u Vojvodini, od 25. do 30. avgusta. Ovogodišnja tema je konzervacija i restauracija zidova od opeke, krečni i blatni sistemi i energetsko unapređenje objekata.

Projekat je pokrenut 2010. godine i glavna ideja je da kroz praktične analize i rad na terenu poveže eksperte i studente arhitekture iz Jugoistočne i Centralne Evrope. Istraživanje je usmereno ka kreativnoj upotrebi potencijala objekata i zona koje su pod zaštitom države kao kulturna dobra, dok je naročita pažnja posvećena istraživanju aspekata održivog razvoja graditeljskog nasleđa.

Program je podeljen na dva modula, tehnološki i arhitektonski. Prvi se odnosi na metodologiju konzervacije i restauracije zidova od opeke i primenu krečnog maltera, dok se arhitektonski bavi formiranjem baze podataka o spomenicima kulture pre i posle restauracije, sa fokusom na živo nasleđe – nasleđe i spomenike koji su u upotrebi. Poseban deo je tema upravljanja energijom na spomenicima kulture i potencijalna primena obnovljivih izvora energije u tom domenu.

Zvanični jezik škole je engleski. Naknada za učešće pokriva smeštaj, hranu i radni materijal i iznosi 299€. Rok za prijavu i registraciju je 10. avgust 2013.

Projekat su podržali Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije i Rese arch Slovačka. Prijava, kao i celokupan program letnje škole i spisak predavača dostupni su na www.grupaarhitekata.org

letnja škola arhitekture
Bač
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja