Lama house

Kuća sa dva lica

Na uskom prostoru između objekata individualnog stanovanja u Bukureštu, LAMA arhitekti su projektovali kuću savremenog arhitektonskog izraza sa idejom da postignu skladno uklapanje novog objekta u postojeći ulični front. Sa druge strane, iza kuća u susedstvu su raznolika privatna dvorišta, pa se i ova kuća otvara prema unutrašnjosti parcele, odakle se najbolje sagledava njena skrivena autentičnost.

Estetska i organizaciona postavka kuće je određena zahtevima da omogući što veću privatnost. Zajedno sa slepim zidom kojim se kuća oslanja na susedni objekat, najveći izazov za projektante bile su proporcije parcele, dugačkog a vrlo uskog prostora dimenzija 40*7.5m. Objekat širine 4.5m deli dvorište po dužini na mali prednji deo, koji omogućava prilaz sa ulice i veći, dvorišni deo. Tako nastao prostorni okvir pretpostavlja odnos programske strukture prema privatnom i javnom prostoru, gde su ka dvorištu pozicionirani sadržaji poput dnevne sobe, glavne spavaće sobe i dečije sobe, dok su ka ulici orijentisani kuhinja, kupatila i terasa potkrovlja zaklonjena zidovima.

Oblikovni sklop je takođe u skladu sa položajem javnog ili privatnog prostora okruženja i stranama sveta. Na frontalnoj i dvorišnoj fasadi se dimenzije otvora smanjuju na svakoj sledećoj etaži, zbog privatnosti i količine svetlosti koju primaju. Bočno je glavni ulaz u kuću, ali se zbog blizine suseda prozori javljaju tek na zakošenom zidu potkrovlja.

Dominantna vertikalna dimenzija kuće je doprinela rešavanju fasadnih ravni kroz aktuelnu estetiku nasumično (cik-cak) poređanih prozora, dodatno naglašenu asimetričnim podelama prozora na fiksne i otvarajuće segmente. Za ostvarenje vizuelnog identiteta takođe je važan arhitektonski motiv na dvorišnoj fasadi, izveden od prepusta sa bočnih i gornje strane, koji gradi levkasti trem koristeći pasivno zasenčenje. Materijalizacija dvorišne fasade od tamnog drveta je suprotstavljena glavnom belom volumenu kuće, koji se iz dvorišta vidi kao okvir trema. Autonomna pojavnost dvorišne fasade predstavlja kontrast beloj uličnoj fasadi koja anonimno nastavlja izgled objekta na koji se naslanja i time doprinosi jedinstvenoj ambijentalnoj celiniulice. Dodatnu vrednostu u datom kontekstu predstavlja nenametljivo umetanje kuće sa elementima savremenog oblikovanja u kontekst ulice sa nizom objekata različitih veličina i stilova.

Ambivalentan karakter kuće određuje njen estetski i funkcionalni identitet kroz odnose otvorenog i zatvorenog , kao i kroz temu oblikovnog nadovezivanja na postojeći objekat, ili u ovom slučaju komšijsku kuću. Objekat ostvaruje vizuelnu prepoznatljivost otvaranjem prema dvorištu, dok je prema ulici introvertan.

Natalija Malešević
Faktografija
ObjekatKuća LAMA
MestoBukurešt (Rumunija)
ProgramPorodična kuća
Površina300 m2
Godina2015.
AutorLama arhitectura, Dan Enache, Calin Radu
FotografijaRadu Malașincu


Lama house
Lama houseUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja