Kuća na Peščenici

Smela nova polovina

Nastala kao zamenska polovina nekadašnjeg dvojnog objekta, ova se kuća za mladi par bez dece, uprkos svojoj neobičnoj pojavnosti, vešto uklapa u kontekst jednoporodičnih kuća kojima je okružena.

Na prvi pogled, objekat se sagledava kao atipični element u svom kontekstu. Dinamikom krovnih ravni on se segmentno uklapa u oblikovni kod susedstva, kojim dominiraju jednolični stambeni objekti dvovodnog krova. U težnji da prihvati obiman program, kuća samo u naznakama prati oblik i gabarit objekta na koji se prislanja, rekonfigurišući ostatkom svog volumena karakter stambenog pejzaža u kom se nalazi. No, dijalog objekta sa okruženjem složeniji je no što se na prvi pogled čini.

Kuća komunicira sa svojim susedstvom ne samo putem osnovne mase i spoljne opne, već i uređenjem dvorišta i u tu svrhu primenjene vegetacije, visine obodnog zida, stepenovanja nivoa privatnosti, mesta garažnog prostora i pozicioniranja tačaka sa kojih se kući pristupa. Za razliku od ostalih kuća u susedstvu, dvorište je zaklonjeno od pogleda u potpunosti, a prilaz kući jasno je određen.

Kuća je istovremeno statična i pokrenuta. Oblikovna nepravilnost osnovne mase, njena solidnost i stamenost ublaženi su nepravilnim ortogonalnim rasterom fasadnih ploča, različitom veličinom i dispozicijom prozora, te igrom odnosa belih i crnih površina (puno-prazno). Igra parova suprotnosti ogleda se i u likovno-estetskom uobličavanju grubosti materijalizacije ogradnog zida i rafinirane glatkoće fasade površine.

Za razliku od pomalo apstraktne spoljašnjosti, situacija unutar objekta sasvim je drugačija. Težište komunikacije i dinamike prostora čini povezanost tri gradivna elementa: kamina, stepeništa i galerije. Njih okružuju druge namenske prostorije, raščlanjene po sistemu kaskadnih polunivoa, na tragu Raumplana. Ovim principom prostorne organizacije maksimizira se iskorišćenost raspoloživog gabarita, definisanog strogim urbanističkim propisima iz kojih proizilazi i oblikovna rigidnost kuće.

Jasno prostorno definisana, a pritom oblikovno specifična, ova kuća ne redefiniše samo pejzaž izgrađene strukture u kojoj se nalazi, već i uobičajene pristupe osetljivoj temi dogradnje postojećih objekata.

Priredio: Dragan Marković
Faktografija
ObjekatObiteljska kuća na Peščenici
MestoZagreb (Hrvatska)
ProgramUrbana kuća za mladi par
Površina266 m²
Godina2012.
AutorDVA ARHITEKTA doo – Tomislav Ćurković / Zoran Zidarić
KoautorTomislav Burgund d.i.a.
FotografijeRobert Leš


Kuća na Peščenici
Kuća na Peščenici
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (1)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja