Proarh - Vila Metarda, Fotografija: Ivan Dorotić, Damir Fabijanić

Kubus na kubusu

U proteklih nekoliko godina, arhitekte u Hrvatskoj se sve češće susreću sa zadatkom projektovanja porodičnih kuća za odmor. Ova specifična tipologija arhitektonskih objekata kao svoju suštinu podrazumeva višestruko preklapanje suprotnosti, uključujući sažimanje porodičnog života sa dokolicom, svakodnevnog sa rekreativnim, privremenog sa stalnim.

Motiv postavljanja parova suprotnosti poslužilo je arhitektama iz biroa Proarh, kao efektivno sredstvo rešavanja brojnih problema prilikom projektovanja i izvođenja Vile Materada. Dualitet kao osnovni projektantski princip primenjen je u razvijanju kompozicionog sklopa, rešavanja programske strukture, tretmana fasada, kao i odabiru materijala.

Vila se nalazi u mestu Materada pokraj Poreča, a uz samu obalu mora. Njen kompozicioni sklop podcrtava dva referentna pravca – podužnu liniju parcele u svom prizemnom delu, te pravac morske obale u etažnom nivou. Superponiranje dva volumena, te konzolno prepuštanje gornjeg, iznedrilo je više pogodnosti, uključujući izdizanje sadržaja na spratu u cilju ostvarivanja neprekinutih vizura ka pučini, ali i formiranje natkrivenog ulaza i terase u nivou partera.

Programska struktura kuće je atipična, ali ipak bipolarno određena. U prizemnom bloku nalazi se noćna zona koju čine četiri spavaće sobe međusobno razdvojene ulaznom partijom sa stepeništem, dok se na spratu nalaze glavna spavaća soba i dnevna zona, koja raspolaže potencijalom čeonog otvaranja na krovnu terasu.

Tema dvostrukosti jasno se podcrtava i u artikulaciji fasada. Prizemni deo objekta je introvertnog karaktera, sa finalnom obradom od vertikalnih kortenskih ploča, dok je gornji kubus obložen belim aluminijumom i otvoreniji. Direktno superponiranje ova dva, po boji i teksturi, kontrasna materijala stvara prepoznatljiv vizuelni identitet Vile Materada, oličenom u solidnoj osnovi i laganoj nadogranji.

Princip dualiteta čini jednu od osnova zapadne kulturne tradicije, čija načela doživljavaju savremene reinterpretacije u mnogim stvaralačkim disciplinama, uključujući i arhitekturu. Arhitekti iz hrvatskog biroa Proarh, sa Davorom Matekovićem kao odgovornim projektantmom, iskoristili su ovaj klasičan metod komponovanja kako bi storili atipičnu kuću za odmor, koju odlikuju brojni arhitektonski kvaliteti ostvareni na jednostavan način – postavljanjem kubusa na kubus.

Dragan Marković
Faktografija
ObjekatVila Materada
MestoMaterada, Poreč (Hrvatska)
ProgramKuća za odmor
Površina393 m2
Godina2014.
AutorPROARH (Davor Mateković, Tomislav Stojan, Bojana Benić i Jadranko Kereković)
FotografijeIvan Dorotić, Damir Fabijanić


Proarh - Vila Metarda, Fotografija: Ivan Dorotić, Damir Fabijanić
Proarh - Vila Metarda, Fotografija: Ivan Dorotić, Damir FabijanićŠiri dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja