Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja neposredne zone Trga Slavija sa fontanom

Nakon više do sada sprovedenih konkursa za ovaj prostor, te nakon novih najava i reakcija sa početka ove godine, Gradska uprava grada Beograda / Agencija za investicije i stanovanje, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Društvom arhitekata Beograda raspisala je Оtvoreni javni anonimni jednostepeni idejni (anketni) konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja neposredne zone trga Slavija sa fontanom u Beogradu.

REZULTATI

Iako je prilično nejasno odakle ovakva formulacija i predeterminisanost zadatka, odakle ideja o fontani i korišćenju prostora usred svojevrsnog saobraćajnog vrtloga, i premda je visina nagrada u odnosu na obim zadatka i značaj prostora neprimerena, prenosimo ovde u celosti raspis konkursa.

Tip konkursa – javni, nacionalni, idejni (anketni), jednostepeni, anonimni.

Zadatak / cilj konkursa – prikupljanje rešenja za uređenje zone Trga Slavija, a u okviru toga za:
1. oblikovanje fontane u centralnom prostoru,
2. saobraćajno rasterećenje trga putem uvođenja podzemnih pešačkih prolaza ispod pojedinih ulica, kao i prema centru trga (fontani),
3. urbani mobilijar i osvetljenje trga,
4. moguće izmeštanje spomenika Dimitriju Tucoviću na drugu lokaciju na trgu (lokaciju predlažu učesnici konkursa) i predlog uređenja lokacije.

Konkursni uslovi – Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS”, br. 58/2012 od 13. juna 2012. godine). Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica sa teritorije Republike Srbije.

Podloge – Konkursni materijal učesnici konkursa mogu preuzeti bez nadoknade sa sajta Grada Beograda.

Rokovi – Rok počinje da teče od 9. novembra 2012. Krajnji rok za predaju radova je 24. decembar 2012. do 15 časova, bez obzira na način podnošenja. Konkursni radovi koji stignu po isteku datuma i sata određenih u raspisu, neće biti razmatrani. Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata konkursa je 31. decembar 2012.

Nagrade – Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:
1. nagrada 400.000 dinara,
2. nagrada 300.000 dinara,
3. nagrada 200.000 dinara,
2 otkupa po 100.000 dinara.

Žiri konkursa
Dejan Vasović dipl.inž.arh., predsednik žirija, pomoćnik gradonačelnika – gradski arhitekt
Predrag Urdarević dipl.inž.arh., predstavnik investitora – Agencije za investicije i stanovanje,
Svetlana Dimitrijević Marković dipl.inž.arh, predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,
Ivan Rašković dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda,
Miloš Komlenić dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda.

Izvor i adresa za više informacija: www.beograd.rs

Trg Slavija - trenutno stanje

Trg Slavija - trenutno stanje

Trg Slavija - vizuelizacija saobraćajnog rešenjaUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja