Međunarodni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima

REZULTATI KONKURSA

Raspisivač: Opština Sremski Karlovci
Sprovodioci: Udruženje urbanista Srbije i Vojvođansko udruženje urbanista

Cilj ovog međunarodnog jednostepenog konkursa je da se za najreprezentativniji deo starog centra dobiju raznovrsna idejna rešenja kojima treba da se definišu njegova prostorna organizacija i uređenje.

Nagradni fond:

Prva nagrada 10.000 €
Druga nagrada 5.000 €
Treća nagrada 3.000 €

Fond za otkup radova iznosi 5.000 €, a određeni broj nenagrađenih radova koji ostvare visoke rezultate biće obeštećeni u skladu sa odlukom žirija. Fond za obeštećenja iznosi 1.000 €.

Žiri konkursa:

Milenko Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci
Vladimir Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci
Vesna Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije
Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko udruženje urbanista
Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije
Branka Šekarić, istoričar umetnosti, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Svetlana Bakić, dipl. inž.arh. – konzervator, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
Jelena Štetić, dipl. inž. pejz. arh., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Vladimir Kačala, inž. arh., Bardejov, Republika Slovačka

Rok za predaju radova je 31.10.2013.

Autori nagrađenih i otkupljenih radova mogu biti uključeni u dalju razradu projekata po potrebi i pozivu.

Izvor i više informacija: Udruženje urbanista Srbije
Email raspisivača: karlovci.urbanizam@gmail.com

Sremski Karlovci


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja