Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje autobuske i železničke stanice Novi Beograd i poslovno komercijalnog kompleksa u bloku 42

Grad Beograd, Urbanistički zavod Beograda JUP u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisali su javni, otvoreni, idejni, jednostepeni, anonimni konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja autobuske i železničke stanice Novi Beograd i poslovno komercijalnog kompleksa u bloku 42 u Novom Beogradu. Investitor konkursa je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP.

Prostor koji je predmet konkursa je blok 42 u Novom Beogradu, između ulica Jurija Gagarina, Proleterske solidarnosti, Bulevara Milutina Milankovića i ulice Đorđa Stanojevića.

Cilj konkursa je da se izabere najbolje tehnološko-saobraćajno, urbanističko i arhitektonsko rešenje za izgradnju i uređenje autobuske i železničke stanice Novi Beograd i poslovno komercijalnog kompleksa u bloku 42, kao osnov za izradu plana detaljne regulacije.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci i stručni timovi iz zemlje i inostranstva koji ispunjavaju sledeće uslove: da autori, diplomirani inženjeri arhitekture, poseduju licencu odgovornog projektanta Inženjerske Komore Srbije i da stručni timovi koji učestvuju na konkursu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom odgovornog projektanta Inženjerske Komore Srbije, koji predstavlja tim.

ROKOVI

Pitanja učesnika konkursa 11.03.2014.
Odgovori na pitanja 18.03.2014.
Rok za predaju radova 13.05.2014.
Ocenjivanje radova i izbor nagrađenih 03.06.2014.
Objavljivanje dobitnika nagrada 10.06.2014.

ŽIRI

dr Siniša Mali, dipl.ekonomista (predsednik)
Srđan Milanović, dipl.inž.arh., Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda (zamenik predsednika)
Dušan Milanović, dipl.inž.saob. Urbanistički zavod Beograda,JUP,
prof.dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh. UniverzitetuBeogradu, Arhitektonskifakultet,
prof. dr Nada Milosavljević, dipl.inž.saob., Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,
mr Dušan Nikolić, dipl.inž.građ., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet,
mr Milan Vujović, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda,
mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda.

NAGRADE

1. nagrada – 2.300.000 RSD
2. nagrada – 1.150.000 RSD
3. nagrada – 805.000 RSD
Tri otkupa po 345.000 RSD

PODLOGE & INFO

Raspis i program konkursa mogu se pogledati na posebnoj internet strani Urbanističkog zavoda Beograda, www.urbel.com/blok42konkurs, e-mail: blok42konkurs@urbel.com.

Konkursni materijal i podloge se preuzimaju u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a, III sprat, 11000 Beograd, uz uplatu u iznosu od 5.000 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „Konkurs za Blok 42″.

Preuzimanjem konkursne dokumentacije zainteresovana lica prihvataju uslove i stiču pravo učešća na konkursu.

Izvor: DAB
blok42-konkurs-logo
konkurs-blok42-lokacija


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja