Konkurs za projekat predstavljanja Srbije na 14. Venecijanskom bijenalu

U ime Ministarstva kulture i informisanja, Muzej primenjene umetnosti, u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, raspisuje konkurs za projekat predstavljanja Srbije na 14. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Nakon nekoliko Bijenala posvećenih slavljenju savremenosti, tema 14. Bijenala će se fokusirati na istoriju – na neizbežne elemente svekolike arhitekture koje je koristio svaki arhitekta, svuda i u svako vreme (vrata, pod, plafon, itd.) i na evoluciju nacionalnih arhitektura u poslednjih 100 godina. Predviđeno je da 14. Bijenale arhitekture ima dve vrste prezentacija i to:

1. Nacionalnu prezentaciju – tumačenje teme predložene od strane umetničkog direktora Rema Kolhasa. Nacionalna prezentacija predstavlja obavezni deo Nacionalnog nastupa i mesto održavanja je paviljon Republike Srbije.

2. Dopunske programe – manifestacije koje treba da teku paralelno sa Nacionalnim prezentacijama. Ovi programi nisu obavezni deo Nacionalnog nastupa a odobrava ih i finansira Direktorat Bijenala u Veneciji. Mesto održavanja ovih programa može biti i van nacionalnog paviljona i prostora Đardina.

Projekat Nacionalne prezentacije je obavezni deo konkursnog rada i načelno se vezuje za postavljenu temu. Treba da sadrži predlog koncepta i dizajna izložbe kao tumačenja teme Bijenala u dijapazonu od direktne interpretacije teme do kritičkog otklona koji za osnov usvaja srpsku arhitekturu kod nas i u svetu.

Projekti Dopunskih programa mogu biti osmišljeni od strane konkurenata sa zadatakom da dodatno osvetle temu Bijenala; predviđeni su kao događaji različitih formi koje obuhvataju: hepeninge, predavanja, okrugle stolove, izložbe, video radove, letnje škole i univerzitete, gostovanja renomiranih autora, radionice i ostalo. Učesnici konkursa nisu obavezni da predlože ove programe u okviru svog rada. Ovi programi mogu biti i samostalni i ne moraju (a mogu, po nahođenju autora) imati direktnu vezu sa glavnom temom. Mesta događanja ovih programa mogu biti prostori unutar Đardina a van Nacionalnog paviljona Srbije, u slobodnim prostorima Arsenala, u prostorima grada Venecije i na njegovoj akvatoriji.

Učesnici konkursa će svoje radove, neanonimno, dostaviti najkasnije do 22. januara 2014. godine Udruženju arhitekata Srbije. Eventualna pitanja se mogu dostavljati na e-mail adresu sas-dab@eunet.rs, najkasnije do 25. decembra 2013.

Žiri konkursa:

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Saveta
dr Igor Marić, d.i.a.- potpredsednik Saveta
prof. dr Radivoje Dinulović, d.i.a.
v. prof. Milan Đurić, d.i.a.
doc. dr Vladimir Milenković, d.i.a.
mr Miroslava Petrović Balubdžić, d.i.a.
v. prof. Borislav Petrović, d.i.a.

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva:
– oprema postavke 20.000,00€ (autor daje tehnički opis, opis izrade i rokove te precizan predmer i predračun za realizaciju)
– transporni troškovi 6.000€ (1 šleper u odlasku i povratku)
– rad na postavci – dnevnice, smeštaj i putni troškovi 15.000€
– smeštaj, dnevnice i putni troškovi autora do 8.000€.

Za više informacija pogledajte raspis konkursa i dokumentaciju.

Izvor: DAB
bijenale-venecija


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja