Konkurs za idejno rešenje zgrade Radio-televizije Vojvodine

Radiodifuzna ustanova Vojvodine Radio-televizija Vojvodine raspisala je otvoreni, javni, anonimni, jednostepeni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa Radio-televizije Vojvodine u Novom Sadu.

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će omogućiti optimalnu iskorišćenost raspoloživog prostora, efikasnost i funkcionalnost, kako bi se obezbedile sve pretpostavke za kvalitetan proces proizvodnje, obrade i emitovanja programa Radija i Televizije, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti.

Zadatak konkursa je izrada Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja kompleksa Radiodifuzne ustanove Vojvodine, na lokaciji koja se nalazi na Trandžamentu u Novom Sadu, koje će poslužiti kao polazna osnova za realizaciju savremene, tehnološki moderne, produkciono efikasne i poslovno racionalne zgrade RUV i njenog okruženja.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) ili privredna društva bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične o sobine. Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da bude diplomirani inženjer arhitekture koji poseduju licencu odgovornog projektanta Inženjerske Komore Srbije.

ROKOVI

Učesnici mogu postavljati pitanja žiriju do 19.06.2014. na e-mail konkurs@rtv.rs. Rok za predaju radova je 29.07.2014. Rok za donošenje odluke naručioca je 20 dana od dana otvaranja ponuda.

ŽIRI

Blažo Popović, dipl.ekonmista / savetnik generalnog direktora RUV (predsednik)
Jovan Bačić, dipl. inž. / pomoćnik gen.dir. RUV za tehniku i razvoj
Dalibor Bubnjević, mast.ekk / član Upravnog odbora RUV
prof.dr Đorđe Lađinović, direktor Departmana za gr ađevinarstvo i geodeziju, FTN N.Sad
Dušan Miladinović, dipl. inž. arh./ predsednik Društva arhitekata Novog Sada
dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. / projektant
dr Darko Polić, dipl. inž. arh. / JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad
Vladimir Ilić, dipl. inž. arh. / Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN N.Sad
Milan Đurić, dipl. inž. arh. / projektant

Odluka žirija obavezuje naručioca samo u delu isplate nagrada. Naručilac nema obavezu angažovanja autora nagrađenih ili otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

NAGRADE

1. nagrada – 500.000 RSD
2. nagrada – 300.000 RSD
3. nagrada – 150.000 RSD
Dva otkupa po 50.000 RSD

PODLOGE & INFO

Raspis i prateća dokumentacija dostupni su na internet stranici javnih nabavki RTV.

Za dodatne informacije u vezi sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom, obratiti se emailom sledećim osobama:

Jovan Bačić, jovan.bacic@rtv.rs
Dušan Miladinović, dans@dans.rs (sa naznakom da je pitanje vezano za JN KZD 07/14 – za Dušana Miladinovića).

Izvor: RTV
rtv1
Prvobitno stanje i stanje nakon rušenja

Prvobitno stanje i stanje nakon rušenja na predmetnoj lokacijiUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (6)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • ArhBg
  02.06.2014

  Zašto je opet čovek sa Arhitektonskog fakultet u Beogradu član žirija. Voleo bih da grešim, al meni ovo liči na dobro poznati ishod konkursa. Pozdrav svima koji se usude da učestvuju.

 • realnost ili fikcija?!
  05.06.2014

  dodaću prethodnom komentaru i sledeća pitanja:

  da li je 2 meseca realan period tj. stvarni vremenski okvir koji bi bilo koji “ozbiljni raspisivač” javnog otvorenog konkursa predložio za kvalitetno rešenje?

  ukoliko nije, da li to znači da je unapred poznat ishod jer “naručilac” projekta već ima “realizatora rešenja” koji mesecima unazad radi?

  obzirom da postoji čuvena klauzola da “naručilac” nije u obavezi da izvede odabrano rešenje konkursa da li je u tom slučaju raspisivanje konkursa samo potez ka ispunjavanju zakonskog okvira za traženi profil objekta?

  da li je to omaložavanje struke i/ili institucije konkursa?

 • Nt
  06.06.2014

  Rok koji je dan na izradu rešenja je dovoljan za tim od 10 ljudi, međutim onda dolazimo do problema da je novac više nego smešan. Kada se oduzmu troškovi izrade projekta na vrhunskom nivou vi od 1 nagrade jedva pokrijete troškove, a pošto se projekat neće realizovati gubi se svaka smisao učestvovanja, osim za reklamu koja u kod nas nema smisla kad se sve ionako namesti. A kad smo kod nameštanja, gospodin Milan Đurić bi mogao da kaže nešto više o načinu raspodele nagrada na Paliću.

 • ArhBg
  08.06.2014

  Upravo to. Ne tvrdim, ali sumnjam na regularnost upravo zbog pomenutog u komentaru iznad. Generalno ne kažem da dobitnici sa Palića nisu autoriteti struke, al ni to ne znači da neko od nas običnih, vannastavnih ljudi (izvan prijateljskih krugova) ne može da iznedri neko kvalitetnije rešenje bar na svakom desetom konkursu.

 • ...
  12.07.2014

  Dokle više nameštanja?

 • MT
  16.10.2014

  Postovani,
  Da li su negde objavljeni rezultati ovog konkursa?
  Hvala unapred.