Konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i uređenje enterijera zgrade Poslovnog centra Hemofarm u Beogradu

Preduzeće Hemofarm AD raspisuje opšti, javni, anonimni arhitektonski konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije i uređenje enterijera
zgrade Poslovnog centra Hemofarmu Beogradu, u ulici Prote Mateje 70.

CILJ
Cilj izrade konkursa je da se kroz javno profesionalno nadmetanje pribave savremena, originalna, kreativna, kvalitetna, funkcionalna, estetska, racionalna i ekonomična rešenja za rekonstrukciju zgrade i uređenje enterijera.

ZADATAK
Konkursa se deli na tri teme: Rekonstrukcija u vidu reorganizacije funkcionalnog rešenja zgrade, kompletne zamene fasade orijentisane prema ulici Prote Mateje, kao i enterijersko preuređenje prostora.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja su zvanično podigla konkursnu dokumentaciju. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Svaki od učesnika konkursa ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

ROKOVI

Konkurs počinje da teče od 19.05.2016. godine.
Zajednički obilazak zgrade biće organizovan dana 27.05.2016. godine, ukoliko se do 26.05.2016.
učesnici prijave za obilazak na e-mаil.
Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 27.05.2016. godine. Postavljena pitanja slati na e-mail. Odgovore Žirija na postavljena pitanja raspisivač će poslati
svim učesnicima do 30.05.2016. godine i biće postavljeni na veb sajt raspisivača.

Rok za predaju radova je 30.06.2016. godine do 15.00 časova u ulaznom holu Poslovnog Centra Hemofarm, ulica Prote Mateje 70, Beograd. Radovi poslati poštom moraju stići do 30.06.2016 do 15.00 časova. Radovi pristigli nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Žiri će završiti sa donošenjem odluke o najboljim radovima najdalje do 15.07.2016. godine kada će
biti objavljeni rezultati konkursa. O održavanju izložbe radova učesnici će biti naknadno obavešteni.

ŽIRI

1. Ronald Seeliger, dipl.ecc., generalni direktor, Hemofarm, predsednik žirija,
2. Doc. dr Milena Kordić, dipl.inž.аrh.,
3. Prof. Zoran Lazović, dipl.inž.аrh.,

Izvestioci konkursa:
1. as. Vladan Stevović, Mast.inž.аrh.
2. Vladimir Radulović, Mast.inž.arh/zamenik izvestioca: Dejan Todorović, Mast.inž.arh.
Sekretar konkursa: Jelena Radak, Hemofarm

NAGRADE

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa
dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

1. nagrada – 420.000 RSD
2. nagrada – 240.000 RSD
3. nagrada – 120.000 RSD
Dva otkupa po 60.000 RSD

Prava i obaveze investitora

Autori nagrađenih radova mogu biti uključeni u dalju razradu projekata po pozivu, što se između raspisivača i autora reguliše posebnim ugovorima. Nagrađeni radovi postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji može da ih koristi u celosti ili u delovima, uz izjavu autora o prihvаtаnju uslova konkursa.

PODLOGE & INFO

Konkursni materijal u digitalnoj formi učesnici mogu da preuzmu sa sajta investitora. Podloge se ne naplaćuju učesnicima. Kontakt adresa je konkurs@hemofarm.com.

Fotografija objekta koji je predmet konkursa

Fotografija objekta koji je predmet konkursa
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja